FB

mobile

Biuletyn Korporacyjny

Work-life balance (sierpień 2011)

Tematem wakacyjnego wydania jest Work-life balance, czyli jak zachować równowagę między życiem prywatnym i zawodowym.

W tym numerze staramy się pokazać na przykładzie naszej Grupy, że ideę równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym można osiągnąć, choć nie zawsze jest to łatwe. Z jednej strony piszemy o naszych realizacjach, o kontraktach w całej Polsce (co często związane jest z delegacjami), z drugiej – prezentujemy sposoby spędzania wolnego czasu, w tym urlopów. Gazeta, którą macie przed sobą pokazuje umiejętność godzenia życia zawodowego i prywatnego. Umiejętność ta zagwarantuje nam zdrowie psychiczne i fizyczne
na długie lata.

Zapraszamy do lektury "Work-life balance (sierpień 2011)"

< lista Biuletynów Korporacyjnych

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube