FB

mobile

Biuletyn Korporacyjny

Noworoczna Gala w Grupie PBG (styczeń 2011)

Pracownicy największych projektów Grupy PBG oraz osoby z obszarów wsparcia spotkali się podczas noworocznej gali Grupy PBG, która odbyła się 14 stycznia w kinie Multikino Poznań Malta. Tematem przewodnim były kontrakty zakończone i wygrane w 2010 r. Podczas spotkania wręczono statuetki „As w Grupie PBG”, wystąpił PBG Band, a na zakończenie odbyła się zabawa taneczna.

Noworoczna Gala w Grupie PBG odbyła się w kinie, gdyż wyświetlane były filmy z największych budów zrealizowanych w 2010 roku. W dwóch salach, połączonych wideokonferencją, prawie 500 zebranych osób mogło zobaczyć, jak przebiegała budowa kolektora ściekowego do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie oraz rozbudowa Stadionu Miejskiego w Poznaniu.

Drugą część Gali stanowiła ceremonia rozdania statuetek „As w Grupie PBG”. Jest to swego rodzaju podziękowanie i nagroda za zaangażowanie w działanie Spółki. - Chciałbym na Wasze ręce, delegatów reprezentujących Wasze Spółki na tym spotkaniu, złożyć podziękowanie za ciężką zaangażowaną pracę dla całych zespołów. Dla mnie jedną z największych wartości jest właśnie zaangażowanie i to, że wzajemnie sobie pomagacie – mówił podczas przemówienia Jerzy Wiśniewski, Prezes Zarządu PBG.

Uczestnicy gali mają nadzieję, że Noworoczna Gala na stałe wpiszę się w kalendarz wspólnych spotkań.

Zapraszamy do lektury "Noworoczna Gala w Grupie PBG (styczeń 2011)"

< lista Biuletynów Korporacyjnych

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.