FB

mobile

Biuletyn Korporacyjny

Grupa PBG buduje (styczeń 2012)

Drodzy czytelnicy! Przed Wami pierwszy numer „Ogniwa” w 2012 roku, w którym PBG obchodzi 18 lat swojego istnienia. „Pełnoletność” Firmy, w której pracujemy skłania do refleksji.

Na czym polega wyjątkowość aktualnego położenia PBG i całej Grupy? Na tym, że idziemy cały czas, nieprzerwanie, od 18 lat do przodu. Że podejmujemy wyzwania, sięgamy po coraz bardziej skomplikowane zadania, które często realizujemy po raz pierwszy w historii spółki.

Nie boimy się odpowiedzialności. Spółki z Grupy PBG zbudowały Stadion Narodowy, Stadion PGE Arena, Stadion w Poznaniu, czyli trzy obiekty sportowe z czterech budowanych na EURO 2012…

Wchodzimy również na rynek energetyczny, w naszej Grupie znalazły się Energomontaż-Południe czy też tak znana na całym świecie marka jak RAFAKO SA.

…Początek roku to w naszej Firmie czas podsumowań i przywołania najważniejszych wydarzeń roku poprzedniego; temu służy odbywająca się już po raz drugi Noworoczna Gala w Grupie PBG, podczas której poznajemy Nominowanych do nagrody As w Grupie PBG…

Zapraszamy do lektury "Grupa PBG buduje (styczeń 2012)"

< lista Biuletynów Korporacyjnych

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.