FB

mobile

Wydarzenia

Polsko-senegalskie rozmowy o współpracy w zakresie energetycznych inwestycji infrastrukturalnych.

2014-05-12

W Warszawie odbyły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami APiX senegalskiej agencji rządowej, która zajmuje się współpracą z podmiotami zagranicznymi oraz koordynacją realizacji kluczowych obiektów infrastrukturalnych i energetycznych,  a przedstawicielami Grupy PBG o potencjalnej współpracy. W powyższych uczestniczył Prezes i główny akcjonariusz PBG Jerzy Wiśniewski oraz Dyrektor APiX Xavier Ricou wraz z Robertem Nowakowskim Dyrektorem Kancelarii Elżanowski Cherka i Wąsowski ds. współpracy z zagranicą.

Rozmowy te są następstwem misji gospodarczej do Senegalu i Ghany zorganizowanej na początku kwietnia br., w której udział wzięli Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki- Dariusz Bogdan oraz Wiceprezes PAiZ Monika Piątkowska. Z ramienia Grupy PBG uczestniczył w powyższej Prezes Zarządu Rafako Engineering Alan Beroud.

W trakcie misji udało nam się zainteresować naszych kolegów z Senegalu potencjałem technologicznym oraz doświadczeniem w realizacji inwestycji w zakresie m.in. infrastruktury gazowej, paliwowej i energetycznej. Mamy nadzieję, że  kolejne rozmowy zbliżą nas do podjęcia wspólnych działań na rzecz rozbudowy infrastruktury kluczowej dla rozwoju Senegalu i pozwolą wypełnić misję rządowego programu „Go to Africa”, czyli sprawić, aby intencja stała się faktem - twierdzi Beroud.

Senegal jest krajem wschodzącym! Polska ma  już za sobą swoje wyzwania i trudności i polskie przedsiębiorstwa: takie, jak PBG zaczynają konkurować na rynkach międzynarodowych i odnoszą pierwsze sukcesy. Wydaje się być naszym obowiązkiem dołożyć wszelkich starań w celu wykorzystania potencjału obu stron - powiedział Robert Nowakowski.

Będąc w Dakarze- stolicy, niemożliwym jest niezauważenie, że Senegal to dumny kraj, kraj otwartych ludzi, z olbrzymim potencjałem, ale także z dużymi wyzwaniami na swojej drodze. Jestem wdzięczny za chęć i gotowość do wsparcia nas, wyrażoną przez Pana Wiśniewskiego- dodał Xavier Ricou.

Rozumiemy, iż Senegal ma przed sobą imponujące cele, ambitne plany, a także i wyzwania. Przeszliśmy drogę transformacji przez okres ostatnich 20 lat. Jesteśmy więc gotowi podzielić się naszym doświadczeniem i współpracować, jako partnerzy - skonkludował Jerzy Wiśniewski.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Alan Beroud

Pełnomocnik Zarządu PBG ds. współpracy z zagranicą

Tel. 508-019-714

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.