FB

mobile

Wydarzenia

PBG AVATIA ma zatwierdzony Układ z Wierzycielami.

2014-06-03

PBG AVATIA, spółka z Grupy PBG pomyślnie zakończyła kolejny etap procesu układowego z Wierzycielami. Do Spółki wpłynęło prawomocne postanowienie Sądu o zatwierdzeniu Układu oraz o zakończeniu postępowania upadłościowego.

 

PBG Avatia to pierwsza Spółka z Grupy PBG, która pozytywnie zakończyła postępowanie upadłościowe. Zarząd PBG nie ukrywa zadowolenia.

 

Ogromny wysiłek połączony z dobrą wolą i zrozumieniem ze strony Wierzycieli przyniosły efekt, na który wszyscy czekaliśmy - mamy pierwszy układ w Grupie - powiedział Jerzy Wiśniewski, Prezes Zarządu i Główny Akcjonariusz PBG. Spółka ma już zabezpieczone środki na spłatę wierzytelności.Odczytuję to jako dobry znak dla finalizowanych prac nad układem w PBG i dobry sygnał dla rynku, że możemy sprostać wysokim wymaganiom jakie stawiają przed nami Wierzyciele oraz prawo upadłościowe  - dodał. 

 

***

 

PBG AVATIA świadczy usługi informatyczne, między innymi: doradztwo w zakresie informatyki, wdrażanie systemów informatycznych, przetwarzanie danych oraz usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. W Grupie PBG pełni funkcję wsparcia informatycznego.

 

Kontakt:

Jacek Balcer

Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej

+48 605 470 718

jacek.balcer@pbg-sa.pl

 

*Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego.

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.