[PL] Idź do: Raporty : Rankingi : Fundacja PBG [EN] Go to: Reports : Rankings : PBG Foundation
Raporty

2011-07-18

Ustanowienie zastawu na akcjach AQUA S.A.

PBG S.A. zawarło umowę zastawu finansowego i rejestrowego na akcjach w spółce AQUA S.A. z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A.

2011-07-01

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2011 roku

W raporcie bieżącym nr 48/2011 Zarząd PBG S.A. podaje do wiadomości publicznej listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2011 roku.

2011-07-01

Ustanowienie zastawu na akcjach HYDROBUDOWA POLSKA SA

29 czerwca 2011 roku PBG SA zawarło umowę zastawu finansowego i rejestrowego na akcjach w spółce HYDROBUDOWA POLSKA SA z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. Przedmiotem zastawu jest 25.446.429 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela HYDROBUDOWA POLSKA SA o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących własność PBG S.A.

Rankingi

2010-07-14

PBG jest w RESPECT Index

14 lipca 2011 spółka PBG (należąca do WIG20) weszła w skład RESPECT Index, czyli indeksu spółek spełniających najwyższe standardy CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu. Obecność w tym elitarnym gronie jest dla nas dużym wyróżnieniem, ale i zobowiązaniem do dalszej pracy. Oznacza, że PBG przyjęła właściwy kierunek działania i swoją działalność biznesową prowadzi w sposób społecznie odpowiedzialny.

Fundacja PBG

2011-07-16

Fundacja PBG na Poznań Porsche Open

Po raz kolejny na kortach poznańskiego Parku Tenisowego Olimpia w turnieju tenisowym rangi challengera zawodnicy z całego świata walczą o punkty do rankingu ATP, a PBG tradycyjnie zaangażowało się w organizację tego turnieju – w tym roku oficjalnym sponsorem Poznań Porsche Open jest Fundacja PBG: http://www.porscheopen.pl/index2.php?str=sponsorzy-oficjalni
Poznań Porsche Open rozpoczął się 16 lipca pojedynkami eliminacyjnymi. Organizatorzy wzorem lat ubiegłych zaplanowali także wiele imprez towarzyszących. Z pewnością nie zabraknie zatem atrakcji muzycznych czy gier pokazowych.
 

Reports

2011-07-18

Pledge over of AQUA S.A. shares

PBG S.A. executed a share pledge agreement with Polski Bank Przedsiębiorczości S.A.

2011-07-01

List of shareholders holding at least 5% of the total vote at the Annual General Shareholders Meeting held on June 28th 2011

In Current Report No. 48/1011, the Management Board of PBG S.A. presents the list of shareholders holding at least 5% of the total vote at the Company's Annual General Shareholders Meeting held on June 28th 2011.

2011-07-01

Pledge over of HYDROBUDOWA POLSKA S.A. shares

On June 29th 2011, PBG S.A. executed a share pledge agreement with Polski Bank Przedsiębiorczości S.A., under which a financial pledge and a registered pledge were established over 25,446,429 ordinary bearer shares in HYDROBUDOWA POLSKA S.A. in book-entry form, with a par value of PLN 1 per share, held by PBG S.A.

Rankings

2010-07-14

PBG in RESPECT Index

On July 14th 2011 PBG (included in the WIG20 index) joined the RESPECT Index, which comprises companies meeting with the highest CSR standards. Presence in this prestigious group is both a great honour and an obligation to continue our efforts. It proves that PBG has taken the right direction and conducts business in a socially responsible manner.

PBG Foundation

2011-07-16

PBG Foundation at Poznań Porsche Open

Tennis players from around the world have come once again to compete for points in ATP rankings in a Challenger tournament held in Poznań at the Park Tenisowy Olimpia, and PGB is traditionally engaged in the organisation of the tournament – this year, the PBG Foundation is an official sponsor of Poznań Porsche Open: http://www.porscheopen.pl/index2.php?str=sponsorzy-oficjalni
This year's Poznań Porsche Open began on July 16th with a round of qualifications. Like in previous years, a number of accompanying events have been prepared. There will be plenty of musical events and showcase matches.

[PL] Idź do: Raporty : Rankingi : Fundacja PBG [EN] Go to: Reports : Rankings : PBG Foundation