[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News
Aktualności

Termin publikacji wyników oraz konferencji dotyczącej omówienia wyników finansowych Grupy PBG za rok 2010

Spółka PBG przekazuje informację o publikacji wyników finansowych Grupy PBG za rok 2010, wyniki będą opublikowane w dniu 21 marca, późnym popołudniem.
 
Spotkanie Zarządu z Analitykami i Inwestorami dotyczące omówienia wyników Finansowych Grupy PBG za rok 2010 odbędzie się w terminie późniejszym. Spółka poinformuje o dacie spotkania do końca marca.
 

News

Date of publication of the results and the conference on the financial results of the PBG Group for the FY 2010

PBG company would like to inform about the publication of financial results of the PBG Group for the FY 2010, the results will be published on March 21st 2011, late afternoon.

Management Board's meeting with analysts and investors to discuss the financial results of the PBG Group for the FY 2010 will be held at a later date. The Company shall inform about the date of the meeting by the end of March.

[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News