FB

Newspaper Articles

 • Analiza rozwiązań technicznych i efektywności stosowanych procesów glikolowego osuszania gazu ziemnego
 • Porównanie rozwiązań technicznych typowego procesu glikolowego osuszania gazu ziemnego i procesu z zastosowaniem gazu stripingowego
 • Zastosowanie nagrzewania mikrofalowego do odwadniania glikolu
 • Korki cieczowe w instalacjach gazowych i urządzenia zabezpieczające przed uderzeniami hydrodynamicznymi
 • Analiza instalacji absorpcyjnych stosowanych do glikolowego osuszania gazu ziemnego
 • Zastosowanie mikrofal do regeneracji glikolu
 • Oczyszczanie ropy naftowej i gazu ziemnego: Separacja gaz/ciecz
 • Procesy obróbki ropy naftowej i gazu ziemnego: Wymienniki ciepła
 • Porównanie separacji i koalescencji w układach zabezpieczających kolumnę absorpcyjną
 • Nowe metody doboru i obliczeń wykorzystane przy projektowaniu podgrzewaczy liniowych

Newsletter

PBG on Facebook PBG on YouTube

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (EU Journal of Laws L 119 of 04.05.2016, hereinafter called the “Regulation”), I hereby inform you that:

 1. The Controller of your personal data is PBG SA with its registered office in Wysogotowo, ul. Skórzewska 35 62-081 Przeźmierowo.
 2. You can contact the Controller using the following e-mail address: polska@pbg-sa.pl / You can contact the Controller via the Data Protection Supervisor appointed by the Controller using to the following e-mail address: iodo@gkpbg.pl
 3. Your personal data shall be processed for the process of newsletter subscription under Article 6 (1) (a) of the Regulation.
 4. Your personal data shall be stored until you request to cancel the subscription.
 5. The recipients of your personal data shall be the persons authorised by the Controller, i.e. the employees and associates who have to have access to the data to perform their duties, and the Controller's Providers to whom the Controller entrusts the processing of the personal data under and based on the data processing agreements and in line with the requirements of Article 28 of GDPR (i.e.: the provision of IT services).
 6. Giving your personal data is voluntary. However, your refusal to give it prevents us from sending you the newsletter.
 7. You have the right to request from the Controller the access to your personal data. Moreover, you can correct your personal data, delete it or limit its processing, and you have the right to withdraw your consent for data transfer.
 8. You have the right to file a complaint to a supervisory body.
 9. Giving your personal data is voluntary.