FB

mobile

Władze firmy

Akcjonariat

 • Jerzy Wiśniewski - 23,61%

 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 6,48%

 • Bank Polska Kasa Opieki SA - 7,68%

 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A. - 6,1%

 • Pozostali - 56,13%

Materiał wideo

Rada Nadzorcza

 • Helena Fic - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, członek Komitetu Wynagrodzeń
 • Małgorzata Wiśniewska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Wynagrodzeń
 • Andrzej Stefan Gradowski - Sekretarz Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny
 • Dariusz Sarnowski - członek Komitetu Audytu
 • Maciej Stańczuk - członek Komitetu Audytu, członek niezależny
 • Przemysław Lech Figarski - członek Rady Nadzorczej, członek niezależny

  Przemysław Lech Figarski – menadżer z wieloletnim doświadczeniem zarządczym, od 1989 roku w polskim sektorze finansowym. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku handlu zagranicznego oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii.

  W latach 1989-1992 pracował w Banku Pekao SA rozwijając m.in. systemy płatnicze i uruchamiając operacyjnie obszar kart bankowych.

  Po 1992 roku dołączył do MasterCard Europe w Brukseli (dawniej Europay International) i został pierwszym dyrektorem generalnym w Polsce tej organizacji. Założył i przez 6 lat prowadził Przedstawicielstwo MasterCard w Warszawie odpowiadając jednocześnie za rozwój biznesu oraz marketing w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności na rynku Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Czech i Słowacji.

  W latach 1998-2001 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego, a po powołaniu do zarządu Banku Pekao SA, w latach 2001-2007 był odpowiedzialny za następujące obszary biznesowe:

  • bankowość detaliczna;
  • alternatywne kanały sprzedaży;
  • bankowość elektroniczna Pekao24 i e-płatności, w tym karty bankowe (emisja & akceptacja ATM/POS);
  • marketing i komunikacja korporacyjna;
  • bankowość prywatna;
  • HR i rozwój kapitału ludzkiego.

  Jego kompetencje dla pełnienia funkcji członka zarządu Banku Pekao SA zostały formalnie zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Bankowego uchwałą nr 337/2003. Z tytułu wypełnienia swych obowiązków w zarządzie Banku Pekao SA uzyskał absolutoria od WZA dla swoich kadencji.

  Po 2007 roku został przedstawicielem europejskiego oddziału American Management Association (MCE) w Brukseli będąc odpowiedzialnym za region Europy Środkowo-Wschodniej, a następnie od roku 2011 pracował jako starszy konsultant dla sektora finansów w HayGroup Polsce.

  Od stycznia 2012 do maja 2014 roku pełnił funkcję wiceprezesa w Banku Ochrony Środowiska (BOŚ SA), gdzie był odpowiedzialny za bankowość detaliczną oraz dla mikroprzedsiębiorstw, w tym innowacyjne rozwiązania z zakresu finansowania rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii dla gospodarstw domowych w Polsce. W odniesieniu do wykonania obowiązków członka zarządu BOŚ SA otrzymał od WZA absolutoria dla swojej kadencji. 

  W roku 2016 został powołany do zarządów Dotpay oraz eCard (obszar Fintech) odpowiadając w imieniu funduszu MCI za projekt integracji tych spółek oraz z sukcesem doprowadzając wraz zespołem zarządzającym do ich sprzedaży inwestorowi strategicznemu (Nets) w styczniu br. 

   Przed dołączeniem do Rady Nadzorczej PBG S.A. pełnił funkcję członka następujących rad nadzorczych:
  -        Pekao - Alliance S.A. (1999-2000)
  -        PolCard S.A. (2000-2003)
  -        VISA CEMEA, Komitet Doradczy (2000-2003)
  -        Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (2001-2005, przewodniczący od 2003)
  -        Centrum Kart S.A. (2002-2005, przewodniczący)
  -        Xelion S.A. (2002-2006, przewodniczący)
  -        Partnerzy Inwestycyjni S.A. (2008-2012, przewodniczący)
  -        BOSSA Dom Maklerski S.A. (2013-2014)
  -        BOŚ Ekosystem Sp. z o.o. (2013-2014, przewodniczący)
  -        Fundacja BOŚ (2013-2014)
  -        GK Polimex-Mostostal S.A. (2016-2017)

 • Faustyn Wiśniewski - członek Rady Nadzorczej

Zarząd

 • Jerzy Wiśniewski - Prezes Zarządu

  Kwalifikacje:

  •    Politechnika Poznańska – Wydział Budownictwa Lądowego
  •    studia MBA Executive Master of Business Administration Rotterdam School of Management
  •    Program doskonalenia umiejętności menedżerskich - Canadian International Management Institute
  •    Uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa


  Doświadczenie:

  •    PGNiG SA – kierownik eksploatacji systemu transportu gazu
  •    PBG S.A. – założyciel, główny akcjonariusz i prezes zarządu
  •    RAFAKO S.A. – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej         
  •    PBG S.A. – przewodniczący Rady Nadzorczej, obecnie prezes zarządu

  Specjalizacja sektorowa:

  •    Gaz ziemny i ropa naftowa
  •    Ochrona środowiska

   

  Obszar odpowiedzialności:

  strategia Grupy Kapitałowej


  Pan Jerzy Wiśniewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PBG oraz nie widnieje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 • Mariusz Łożyński - Wiceprezes Zarządu

  Kwalifikacje:

  • Politechnika Poznańska – Wydział Budownictwa Lądowego

  Doświadczenie:

  • BORM Biuro Projektów Organizacji i Mechanizacji Robót Elektrownianych – starszy asystent
  • GEOBUD Poznań – starszy asystent projektanta
  • Concret – Service Poznań – dyrektor biura
  • Kulczyk TRADEX – kierownik, specjalista ds. remontów i inwestycji
  • Poznańskie Towarzystwo Ciepłownicze  – specjalista ds. projektowania inwestycji
  • Technologie Gazowe „Piecobiogaz” – kierownik biura technicznego, dyrektor pionu obsługi wykonawstwa, dyrektor ds. przygotowania kontraktów
  • PBG SA – prokurent, członek zarządu, wiceprezes zarządu
  • PBG SA - wiceprezes zarządu

  Obszar odpowiedzialności:

  • restrukturyzacja organizacyjna, zarządzanie kontraktami infrastrukturalnymi

  Zainteresowania:

  • narciarstwo, tenis, podróże, numizmatyka

  Współpracownicy mówią o nim:

  • „konkretny, skrupulatny, perfekcjonista”
 • Kinga Banaszak-Filipiak - Członek Zarządu

  Kwalifikacje

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Kierunek Finanse i Bankowość
  • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) - Wydział Zarządzania – studia magisterskie uzupełniające
  • Podyplomowe studia Controllingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
  • Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu realizowany we współpracy z Helsinki School of Economics (obecnie Aalto University School of Economics)
  • Podyplomowe studia Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
  • certyfikat LCCI (London Chamber of Commerce and Industry)

  Doświadczenie

  • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej - praktyka zawodowa w Departamencie Harmonizacji Prawa
  • Group 4 Sp. z o.o. - asystentka dyrektora regionu
  • Rybhand Trzcielińscy spółka jawna - asystentka
  • PBG SA - analityk, kierownik ds. relacji inwestorskich, dyrektor ds. analiz, dyrektor ds. komunikacji z rynkiem kapitałowym, dyrektor ds. relacji inwestorskich -rzecznik prasowy
  • Zasiadała w Radzie Nadzorczej spółki Tesgas SA
  • PBG Oil and Gas Sp. z o.o. - wiceprezes, Członek Rady Nadzorczej
  • PBG SA - wiceprezes zarządu

  Obszar odpowiedzialności

  • Ekonomia i finanse, relacje inwestorskie, restrukturyzacja
 • Dariusz Szymański - Wiceprezes Zarządu

  Kwalifikacje

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, aplikacja radcowska (2001)
  • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji (1995)

   

  Doświadczenie zawodowe

  • PBG SA - wiceprezes zarządu

  • Kancelaria Radców Prawnych Maciej Bednarkiewicz, Andrzej Wilczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (2006 - do chwili obecnej) – wspólnik, radca prawny

  • Skoczyński Wachowiak Strykowski, Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu (2009 - 2012) – wspólnik, radca prawny
  •  Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Szymański z siedzibą w Poznaniu (2001 - do chwili obecnej) – radca prawny
  •  Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu (2001 - 2006) – radca prawny, następnie wspólnik zarządzający
  • Działalność gospodarcza (1991 - 1999) – właściciel firmy handlowej
  • Członek Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. – od czerwca 2015 roku

   

  Obszar odpowiedzialności:

  aspekt prawny funkcjonowania Spółki, obowiązki informacyjne, dezinwestycje

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.