FB

mobile

PBG Gallery

"Zdarzenia Natury Kosmicznej 01" - wystawa malarstwa Agnieszki Balewskiej, wernisaż 1.04.2019, PBG Gallery Wysogotowo

Szanowni Państwo wystawa Agnieszki Balewskiej pt. "Zdarzenia natury kosmicznej 01" - czynna będzie w Wysogotowie do końca kwietnia. Serdecznie zapraszamy!

 „Zdarzenia Natury Kosmicznej 01 Dr Agi Bali 2019 Wysogotowo PBG SA” - tak pisze artystka o swojej wystawie, która zachwyca kolorystyką, wielością i powtarzalnością zdarzeń malarskich i warta jest obejrzenia. 
 
  Wędrując nieraz poza samym czasem i przestrzenią spotykam właściwe sobie iluminacje świateł, mgieł, blasków, jaskrawych kontrastów  i ciepłych ludzkich porozumień. To rzeczywiście dla mnie ważne  w kontekście wsobnej metaforycznej refleksji nad sztuką i życiem, którą snuję, opowiadając sobie Dobre Słowa Życia... Jestem gdzieś pośrodku...   A może trochę z boku Wielkiego Oceanu zdarzeń i wydarzeń, wewnątrz harmonicznej całości Świata... Są w nim ludzie i bliskie osoby, którym uważnie przyglądam się i z którymi próbuję formułować więzy i kształty wzajemnych rozmów, emocji.
  Z uwagą też patrzę na płaszczyznę bajkowych obrazów i autorskich kolaży. Szukam życzliwych i wszechogarniających strumieni mojej akceptacji dla tak różnych napotkanych sytuacji i chwil... Owe twórcze płaszczyzny zdają się zagadywać jedne do drugich i opowiadają historie „Nie z Tej Ziemi”... Myślę, że one właśnie pozostają dotknięte moimi flamastrami, farbami, klejami, nożyczkami, pędzlami, czy rapidografem, bądź piórkiem i tuszem – w sposób dosłowny.
  Cieszę się, że zanurzyłam się dość głęboko w ten wymagający proces koncentracji i rozmyślania o kompozycjach, planach, strategii układów, ekspresji i wieloznacznych biomorficznych wątkach budowanych z form ejdetycznych. Są, jak ikony moich Bohaterek – Amazonek, które nie chcą w żaden sposób zdefiniować się otwarcie, co do własnej jasnej postaci, aczkolwiek są nimi bezwzględnie, niczym znaki z ukrytymi osobami, emocjami, wrażeniami, zebranymi ze świata organicznego – otaczającej nas Kosmicznej Natury. Dlatego te plastyczne relacje zawsze stają naprzeciw mnie. Bywają nostalgiczne i ciche a czasem radosne. Wówczas ochoczo podejmują swój temat zabawy, pląsów, mentalnej gry istnień.  
  Tak więc, dopóki będzie istniał na Ziemi – Człowiek, dopóty będzie się pytał o swoje granice i możliwości, bariery i progi, o własną transcendencję, poznanie tymczasowe i wieczne...
  Cieszę się, że po raz kolejny zbliżyłam się, jako malarka do ważnych pytań oraz istotnych kwestii, włączając w ten ruch też odbiorców, z którymi się jednam i bratam. Tak niewiele nam bowiem trzeba, aby zakosztować wspólnoty i jedności, skądinąd tak wiele czasem trzeba ciszy, aby ocalić swoją samotność... Myślę, że szczęściem jest poznawać ludzi – jako osoby jedyne i unikalne, przyjazne i niesterowne. Te osoby, dla których chce się wstawać wcześniej rano, wbrew nastrojom, pogodzie i humorom aury.
   Dobrze jest też czasem zatrzymać się, skoro nie można ruszyć już z miejsca, ani pognać do przodu, ani też uciec od swojego ogona przeszłości. To właśnie Lustro Naszej Historii Życia powoduje owe niezwykłe i oryginalne ludzkie wrażenia i zmienność percepcji. Jest więc nam miło, kiedy widzimy Świat Od Nowa, w jego demiurgicznej  i odtwarzającej swoją Boskość – Wiecznej Kosmicznej Naturze. A jako indywidualne świadome byty w Naszej Miłości zostaliśmy ukształtowani zatem wg wzorca Tej niezwykle głębokiej i wrażliwej Duszy Świata...

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.