FB

mobile

PBG Gallery

„Z podróży...”

Po kochanym lecie nadeszła jesień, a wraz ze zmianą pory roku zmiany również w PBG Gallery. Po długiej wystawie „Na lato” nadeszła pora na prezentację zdjęć „Z podróży”.

Autorzy fotografii to w połowie „ samodzielni ochotnicy” i w połowie bardziej „zachęceni chętni”. Bowiem, ku mojej ogromnej uciesze na zamieszczony przeze mnie w BVortalu apel, zapraszający wszystkich pracowników do pokazywania swoich, różnego rodzaju prac w PBG Gallery, dość szybko i niespodziewanie odpowiedziała przemiła, i chętna osoba: Anna Pietrzkiewicz, która właściwie rozpoczęła to fotograficzne przedsięwzięcie. Kolejnym krokiem było zaproszenie do udziału w wystawie, dwóch kojarzonych z fotografowaniem panów: Sławka Garusa oraz Konrada Mruka, którzy bardzo entuzjastycznie podeszli do tej propozycji. Następnie chęć uczestniczenia w wystawie wyraziła również Prezes spółki Infra, Pani Małgorzata Wiśniewska.

 I tak oto, w wielkim skrócie, doszło do otwarcia ekspozycji złożonej z sześćdziesięciu zdjęć ilustrujących obrazy z podróży, bardzo różnych podróży,…co jest szczególnie widoczne w przypadku zdjęć Konrada Mruka. Wernisaż odbył się w piątek 19 września tego roku podczas otwarcia restauracji - już nie o tajemniczej nazwie - Kopalnia Smaków. Następnie zdjęcia zostały przeniesione do PBG Gallery i tam pozostały do 23 października.

„Łączenie” na jednej wystawie prac kilku autorów nigdy nie należy do łatwych zadań zwłaszcza, gdy nie ma ona poruszać konkretnego problemu, a stać się ma prezentacją pasji do fotografowania i do podróżowania. Dlatego motywem scalającym tę wystawę jest tytuł, który poprzez swoją uniwersalność niejako usprawiedliwia wybór i zestawienie obok siebie zdjęć o odmiennej tematyce oraz prezentujących tak różne miejsca na całym świecie, a nawet we wszechświecie.

Każdemu z autorów zdjęć i każdemu ze zdjęć „z podróży” można by zapewne poświęcić, co najmniej kilka stron.

Chciałabym bardzo, bardzo mocno podziękować wszystkim autorom zdjęć za chęć wzięcia udziału w wystawie oraz za udostępnienie zdjęć.

Tym samym jeszcze raz zapraszam wszystkich pracowników do prezentowania swojej twórczości w PBG Gallery!

Magdalena Szmigiel – Taube
 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.