FB

mobile

PBG Gallery

X Poznański Salon ROBINSONADA - ogólnopolska wystawa zbiorowa,wernisaż 09. 03. 2020, PBG Gallery Skalar Office Center

Organizatorzy, czyli Fundacja Rafako oraz Wielkopolski Związek Artystów Plastyków, zapraszają do udziału w wystawie/ konkursie, który jest znakomitym przeglądem dokonań twórczych artystów z całej Polski. Jubileuszowy X Poznański Salon ROBINSONADA będzie szczególnie uroczystym wydarzeniem, obfitującym w wyjątkowe atrakcje. Zapraszamy juz teraz i do zobaczenia. 

Szanowni Państwo, mimo zagrażających epidemią koronawirusa okoliczności w dniu 9 marca odbył się z sukcesem X Jubileuszowy Salon Poznański. Jak co roku na konkurs napłynęło bardzo dużo interesujących prac.57 artystów mogło zaprezentować swoje prace na wystawie, na której w sumie pokazano  ponad 100 dzieł ( malarstwo, grafika, grafika komputerowa, rzeźba, ceramika, fotografia, tkanina.). Jury w składzie : Antoni Rut (przewodniczący), Jerzy Antkowiak (artysta malarz WZAP), Mateusz Pietrowski ( artysta malarz UAP) przyznało 3 nagrody pieniężne (ufundowane przez Fundację Rafako), 3 nagrody specjalne oraz 3 wyróżnienia (ufundowane przez WZAP) . Przyznano także Nagrodę Publiczności. Każdy z uczestników  otrzymał dyplom uczestnictwa oraz katalog z wystawy.Całość wydarzenia w imieniu organizatorów poprowadził  Jacek Balcer przedstawiciel Grupy PBG. Nie zabrakło podziękowań dla organizatorów, symbolicznej lampki szampana  i miłego akcentu muzycznego( na akordeonie) w wykonaniu Kajetana Kolendo ze Szkoły Muzycznej w Poznaniu. 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.