FB

mobile

PBG Gallery

Wystawa zbiorowa, tytuł wystawy: JP II Modlitwa z paletą, wernisaż 20.01.2014, PBG Gallery

Wystawa zorganizowana z myślą o ś.p. Janie Pawle II naszym wielkim polskim Papieżu.W roku Kanonizacji Jana Pawła II zaprosiliśmy do udziału w wystawie artystów ze  Stowarzyszenia  Fotografików i Plastyków działającego  przy Galerii Dedal w Poznaniu.

Wystawa zatytułowana JP II Modlitwa z paletą zainaugurowała nasze przygotowania do wielkiego wydarzenia religijnego 2014 roku a mianowicie kanonizacji dwóch  papieży Jana Pawla II i Jana XXIII.Od tego też dnia rozpoczęliśmy odliczanie dni do uroczystości Kanonizacyjnej w Rzymie, przewidzianej na 27 kwietnia. Podczas wernisażu wystawy w dniu 20 stycznia  2014 roku autorzy obrazów : I. Bis, D. Bober, A. Chojnacka, K. Niedziejko, J. Orliński, K. Śmierzchalska i W. Poprawska  oraz przybyli goście wysłuchali fragmentów  homilii  JPII  wygłaszanych podczas pielgrzymek Papieża do Polski.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii z wernisażu.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.