FB

mobile

PBG Gallery

Wystawa zbiorowa,tytuł wystawy: "4 czy to mało', Danuta, Iwona, Lidia Małgorzata, wernisaże 30.01.2016, godz. 16.00 i 15.02.2016 godz. 12.00, PBG Gallery

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na wyjątkową wystawę czterech sióstr, poznanianek, które postanowiły podzielić się efektami swoich artystycznych dokonań, zatytułowaną "4 czy to mało". Każda z nich ma bardzo różne doświadczenia artystyczne, sukcesy większe lub mniejsze, a w przypadku jednej z nich mamy do czynienia z  debiutem na tym polu, ale to, co je łączy to zainteresowanie sztuką, wspólna chęć i radość tworzenia. DANUTA KLECZEWSKA - RATAJCZAK, IWONA BIS, LIDIA PRĘTKA, MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA  z radością zapraszaja Państwa 15 lutego ogodzinie 12.00 w PBG Gallery.

DANUTA KLECZEWSKA - RATAJCZAK

Lekarz, specjalista neurolog. Profesjonalistka, oddana pracy zawodowej i rodzinie. Relaks  dla niej, to dobra sztuka, opera, film i książka, a od niedawna także akwarela.

Moje prace powstały w plenerowych okolicznościach wakacyjnych. Zdaję sobie sprawę z niedoskonałości, ale nie ukrywam, że zaskoczył mnie efekt końcowy. Nowe zainteresowanie traktuję jako zabawę, ciekawe przeżycie. Wnuki bacznie przyglądają się i podziwiają odkryty talent babci.

Cieszę się, że moje prace prezentowane są obok prac moich sióstr, które mogą pochwalić się sukcesami i doświadczeniami  artystycznymi.  

 Wystawy zbiorowe 2015  - Akwarele , Queen Mary 2, Chelsea Room

 2016  - 4 czy to mało?, Akwarele, PBG Gallery,  Wysogotowo

 

IWONA BIS 

Poznanianka, absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej  oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Malarstwa uczyła się pod okiem profesora Edmunda Łubowskiego, rysunku w pracowni profesora Józefa Drążkiewicza na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz u artystki, Agnieszki Balewskiej. Jej prace zostały przyjęte i nagrodzone w wielu konkursach. W1969 roku została laureatką  Ogólnopolskiego Konkursu PKO na opracowanie plakatu. W roku 2003 otrzymała nagrodę na corocznym ogólnopolskim przeglądzie dokonań artystów „Salon Wielkopolski”. Rok później, na tym samym  przeglądzie, otrzymała nagrodę oraz nagrodę publiczności. W latach 2014 i 2015  jej prace nagrodzone zostały na Poznańskim Salonie „Robinsonada”. Wielokrotnie pokazywała swoje  malarstwo i rysunek  na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jej obrazy spotkać można w instytucjach i zbiorach prywatnych w Polsce i na świecie / Australia, USA, Niemcy, Litwa, Szwajcaria/.Artystka od wielu lat związana z Wielkopolskim Związkiem Artystów Plastyków, aktywnie uczestniczy w działaniach stowarzyszenia, tworzy i wystawia swoje prace w kraju i zagranicą.                                                                                              

 

LIDIA PRĘTKA

Jest absolwentką romanistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje marzenie o malowaniu zaczęła spełniać na zajęciach Uniwersytetu Artystycznego III Wieku przy UAP w Poznaniu.  Tworzy w wielu technikach. Bliskie jej są - rysunek, malarstwo akrylowe, olejne, jednak szczególnie ceni sobie technikę farb klejowych. Wybór tworzywa pozwala  na odkrywanie niepowtarzalnych efektów. Rysunek uważa za ciekawe wyzwanie wymagające wyjątkowej koncentracji. W malarstwie fascynują ją swoista swoboda, nieograniczone możliwości kreacji. Podejmowane przez nią zadania twórcze zmierzają do określenia własnej wypowiedzi artystycznej.

Malowanie jest dla niej prawdziwym wytchnieniem i przyjemnością oraz niezwykłym oderwaniem się od rzeczywistości. Aktywnie uczestniczy w wielu plenerach. Pokazywała swoje prace na kilku wystawach w Poznaniu

 MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA

Urodzona w Poznaniu. Absolwentka Politechniki Poznańskiej, podyplomowych studiów Public Relations i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz studiów menedżerskich MBA przy Uniwersytecie Gdańskim.

Od zawsze dostrzegająca piękno natury i człowieka. Zafascynowana poznawaniem, podziwianiem, tworzeniem. Znajduje czas na realizację swoich pasji.

Fotografuje. Rzadko rozstaje się z aparatem fotograficznym. Dzięki, wyczuciu, wrażliwości oraz umiejętności artystycznego postrzegania, kadruje obiektywem, często ulotne i niezauważalne,  zjawiska i elementy przyrody.  Wielokrotnie z  satysfakcją  i nieukrywaną radością odkrywa na nowo utrwalone przez siebie fragmenty i obiekty.

Maluje. Poszukiwanie kolorów, przenikających się wzajemnie odcieni, to radość tworzenia, dająca jej wytchnienie i spokój.  Według niej, sztuka - to światło, światło to kolor. Odważnie posługuje się kolorem w serii akrylowych obrazów, zatytułowanej Czyżby czyżyk

Dobrze czuje się w technice akwareli. Wielkie przestrzenie krajobrazu zamyka w miniaturowym kadrze swoich prac. Akwarelki Małgorzaty Wiśniewskiej urzekają. Delikatne, przepojone osobistą refleksją, malowane z wyobraźni , tworzą prawdziwe artystyczne perełki, opowiadające o świecie przyrody.

Jak twierdzi, otaczające nas piękno warto zatrzymywać w kadrze fotograficznym czy też utrwalać za pomocą pędzli i farb. Chętnie dzieli się swoimi pracami, pokazując je na wystawach w kraju i zagranicą.  

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.