FB

mobile

PBG Gallery

Wystawa zbiorowa pt. Mam talent z cyklu Pracownicy Grupy PBG prezentują, wernisaż 15.10. godz. 12.00, Pałacyk Myśliwski Rafako, Racibórz

 

MAM TALENT - Pracownicy Grupy PBG prezentują

 

Trzecia z tego cyklu wystawa miała  swoją uroczystą inaugurację 15 października po raz pierwszy  w Pałacyku Myśliwskim  Rafako w Raciborzu, z udziałem Zarządu i pracowników Spółki Rafako oraz zaproszonych gości. Talenty i pasje  Grupy PBG, zresztą bardzo różnorodne,  zaprezentowało aż 16 pracowników. Razem z Iwoną Bis reprezentowałyśmy artystów  Spółki  PBG, PBG oil and gas,PBG Erigo oraz Fundacji PBG - jako organizatorki  wystawy ale i współautorki. Oto co można było obejrzeć , poczytać a także posłuchać, czy nawet dotknąć, bo wypolerowany silnik odrestarowanego Garbusa pana Jana Zdiebczoka, zachwyciił wszystkich. 

Gra na gitarze klasycznej Jan Grzeszczak, Rafako- rymotwórstwo czyli wiersze na każdą okazję Karolina Szumińska, POG- pasja motoryzacyjna Jan Zdziebczok, Rafako- malarstwo Iwona Bis, Fundacja PBG - rysunek Lidia Prętka,Fundacja PBG i Magdalena Mielcarek PBG Erigo- obrazy malowane nicią Hanna Śmiglak, PBG - pasja pisarska i książka pt. Historia Piecobiogazji Paweł Krzywda, POG - rysunek satyryczny - Piotr Hofman, PBG Erigo  - fotografia Anna Matuszak, Łukasz Boruta, POG, Michał Czerwiński PBG, Alicja Kopczyńska, Lukasz Kozik, Daniel Malisz, Artur Wierzbicki, Rafako.

Gość specjalny wydarzenia Ewa Budgoł,odnosząca liczne sukcesy polska trathlonistka,bardzo była zainteresowana wystawą a szczególnie fotografiami.Miłym akcentem były pozdrowienia i miniprezentacja, czyli krótki filmik dla uczestników wernisażu w Raciborzu, z udziałem Karoliny Szumińskiej, Anny Matuszak, Pawła Krzywdy i Piotra Hofmana.  

Oto wrażenia gości odwiedzajacych wystawę.

Najlepsza w tej wystawie, oprócz przyjemności z ogladania dorobku artystycznego, jest nieskrywana radość tworców z mozliwości podzielenia się swoja pasją. Warto to kontynuować.  Piotr Karaś, dyr. ds marketingu/

Na gitarze nalezy grad. I kropka.  - Jan Grzeszczak, gitarzysta

Gratuluję pomysłu na promocje pasji i ludzi - Elżbieta Biskup kierownik MDK w Raciborzu

Wspaniałe prace, wrażliwość na piękno, które nas otacza.Szkoda,że tak piękne pomieszczenie nie jest blizej centrum Raciborza.Wielkie brawa dla organizatorów wystawy. Przepiękne zdjęcia lasu i drzew . Wielkie brawa dla twórców.- mgr Marian Czarniecki.

 

 

 

 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.