FB

mobile

PBG Gallery

Wystawa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej;Tytuł wystawy:Innowacyjny Design, wernisaż 30 maja 2014, godz.21.30, Skalar Office Center,ul. Górecka 1

Fundacja PBG i PBG Gallery znalazły się wśród partnerów niezwykle ciekawego wydarzenia kulturalnego w naszym mieście - I Edycji POZNAŃ DESIGN DAYS, organizowanego przez Uniwersytet Artystyczny.  W ramach bardzo bogatego programu wydarzeń w naszym mieście, w przestrzeniach  PBG Gallery w Skalar Office Center w dniach 31.05  do 08.06 prezentujemy projekty  designerskie studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej pod nazwą Innowacyjny Design. Otwarcie wystawy odbyło się w Dniu Inauguracji Festiwalu, po czym odbył się koncert poznańskiej grupy muzycznej The Ploy. Wieczór w Skalarze upłynął w ciekawej i przyjemnej atmosferze, był miejscem integracji, zabawy i interesujących konwersacji przy muzyce na żywo.

Projekty zaprezentowane w Skalarze inspirowane  naturą w połączeniu z postępem techniki pokazują ciekawe  linie i rozwiązania różnorodnych wynalazków i przedmiotów wielu dziedzin naszego życia, począwszy od szybkich pociągów po drobne przedmioty codziennego użytku.  

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.