FB

mobile

PBG Gallery

Wystawa pt. 5 lat WZAP - zbiorowa jubileuszowa wystawa artystów tego Stowarzyszenia, wernisaż 18.09.2020 godz. 18.00 PBG Gallery Skalar Office Center

Szanowni Państwo z radością informujemy, że jubileuszowa wystawa z okazji 5-lecia Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków odbyła się w niezwykle uroczystej atmosferze. Podczas wernisażu, prezes WZAP pan Antoni Rut wręczył dyplom oraz legitymcaję Honorowego Członka WZAP pani Małgorzacie Wiśniewskiej, prezes Fundacji PBG. Przedstawiciel Marszałka Wojewodztwa Wielkopolskiego pan Filip Kaczmarek wręczył kilku artystom honorową odznakę - Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego, m.in.Januszowi Biernackiemu i Leszkowi Lesiczce Pan Antoni Rut  odebrał taką  odznakę dla Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków. Niezwykle miłe wyrożnienie odznakę "Robinsona" otrzymał twórca i pomysłodawca ogólnopolskiego konkursu Robinsonada sam pan Antoni Rut.Artyści biorący udział w tej pięknej i ważnej wystawie otrzymali oprócz dyplomów gratulacyjnych pamiątkowe wydawnictwo podsumowujące 5 lat aktywnej działalności WZAP oraz opisujące wszystkich autorów wystawy. 

Oprawę muzyczną - w rytmie jazzu, muzyki dixilandowej i klasyki  - zaproponował  przedstawiciel  poznańskiego zespołu Dixi Company- Wojciech Warszawski, wykonując kilka utworów na banżdo i gitarze. Nie zabrakło symbolicznej lampki szampana, kwiatka dla każdego uczestnika i słodkiego co nieco.

Liczne życzenia i jubileuszowe gratulacje, wpisy do kronki Galerii, były dowodem na to, że organizatorzy Wystawy, artyści zrzeszeni w WZAP, od ponad pięciu lat owocnie współpracują z PBG Gallery w gościnnym Centrum Biznesowym Skalar, w którym działa Galeria. .  

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.