FB

mobile

PBG Gallery

Wystawa prac absolwentów Liceum Plastycznego w Poznaniu. Rocznik maturalny 1970 , tytuł wystawy: Od A do B, wernisaż 24 kwietnia 2015, godz. 18.00

Zapraszamy na wystawę Absolwentów Liceum Plastycznego im. Franciszka Bartoszka w Poznaniu. Rocznik maturalny 1970. Wystawa pt. "Od A do B" czynna będzie do 14 maja.

Na koleżeńskie spotkanie klas A i B  przybyli po  ...45 latach, w bardzo licznym gronie,  artyści,  malarze, architekci, aktorzy, odkrywcy, podróżnicy...Kuratorem wystawy pod tytułem " Od A do B"  i jej aranżerem był  artysta, kolega Włodzimierz Mazanka.Podczas wernisażu zagrał zespół bluesowo- rockowy kolegi Brona Modrzyńskiego.

Na wystawie swoje prace pokazało 13  wspólcześnie działających artystów : Iwona Bis,Magdalena Bogdańska, Krystyna Ratajczak, Anna Przybylska, Maria Podskarbi- Hebisz, Alfred Bera, Wojciech Rosik, Piotr C. Kowalski, Janusz Kapusta, Jan Ganowicz, Grzegorz Nowicki, Józef Nowicki, Bronisław Modrzyński, Włodzimierz Mazanka.  

Miło było powspominać dawne czasy i wydarzenia w obecności przybyłych pedagogów, radosnych pań profesorek, wykładających wtedy...historię sztuki, umuzykalnienie i język rosyjski.Do atrakcji wieczoru zaliczyć można nie tylko muzykowanie kolegi Brona ale również urodzinowy tort Iwony.Miłą niespodzianką była też wystawa zdjęć z uczniowskich lat, przygotowana przez Grzegorza Nowickiego. Do zobaczenia za kolejnych... parę lat!

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.