FB

mobile

PBG Gallery

Wspomnienie lata

Wystawa prac dziecięcych pt.: "Lato" kończy cykl wystaw "Cztery pory roku" prezentowanych w PBG Gallery przez uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 Dębinka oraz Społecznego Gimnazjum Dębinka.

Prace uczniowskie wybrała, wystawę przygotowała i aranżowała artysta plastyk Grażyna Bober opiekun szkolnej pracowni plastycznej.

Wspomnienie lata, to:

 • rysunki pastelą, szkice ołówkiem,
 • malarstwo miniaturowe na kamieniu,
 • elementy dekoracyjne wykonane techniką découpage, składane techniką origami,
 • drobne formy rzeźbiarskie,
 • fotografie,
 • utwory literackie.

Autorami prac są uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy kochają malarstwo, rysunek, a także inne dziedziny sztuki, jak rzeźba czy fotografia. Z wielkim zaangażowaniem próbują swoich sił w różnorodnych i ciekawych technikach artystycznych proponowanych przez panią Grażynę, a efekty tych wspólnych działań możemy oglądać na wystawie.

Prace literackie powstały pod kierunkiem polonistek Adrianny Haładudy i Marzeny Beyer-Briks. Szkoła od lat jest zaprzyjaźniona z naszą firmą. Uczniowie uczestniczą w naszych firmowych spotkaniach, my natomiast z przyjemnością korzystamy z zaproszeń do udziału w szkolnych wydarzeniach. Czekamy na następne wystawy.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.