FB

mobile

PBG Gallery

Włodzimierz Trawiński - Oddalenia

18 lutego w PBG Galery - kolejne spotkanie ze sztuką

Tym razem swoje prace zaprezentował Włodzimierz Trawiński. Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Poznańskiej, a także wydziałów: malarstwa, grafiki, rzeźby oraz wychowania plastycznego Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Szeroko pojęty dorobek Włodzimierza Trawińskiego prezentuje się imponująco, tym bardziej przyjemnie gościć tak aktywnego i doświadczonego twórcę w PBG Gallery. Przedstawia on tutaj prace z zakresu malarstwa i tkaniny. Tytuł wystawy brzmi Oddalenia i dotyczy plastycznego badania i przedostawania się artysty między innymi w tajniki przestrzeni.

Osobliwego charakteru nadaje całej wystawie fakt uwielbiania przez artystę śmietników, przedmiotów porzuconych, zostawionych, skazanych na oddalenie, zanegowanie. Artysta „przerabia” je, nadaje im innego znaczenia, może szuka dla nich innych identyfikatorów, innych kodów do funkcjonowania w rzeczywistości, z której zostały oddalone.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.