FB

mobile

PBG Gallery

VII Poznański Salon ROBINSONADA, ogólnopolska wystawa/konkurs z udziałem 39 artystów, wernisaż 15 .09.2017, godz. 18.00, PBG Gallery Skalar Office Center

Niezmiernie miło nam zaprosić Państwa na doroczny, VII Poznański Salon ROBINSONADA. 

Na wystawę wpłynęło 175 prac 39 autorów. Komisja Artystyczna Wielkopolskiego Związku Artystow Plastyków (WZAP) zakwalifikowała do wystawy 150 prac 39 autorów. Jury w składzie: przewodniczacy -Włodzimierz Mazanka, członek -prof. UAP Grzegorz Nowicki, spośród zakwalifikowanych prac nagrodziło następujące prace:

I Nagroda: Hanna Sińczuk za zestaw prac w technice akwareli; II Nagroda: Antoni Rut za tryptyk "Zielony punkt odniesienia", fotografia; III Nagroda : Czesław Woś za zestaw prac "Inspracje przestrzenią", rysunek.

Wyróżnienia:  Lidia Prętka za pracę "Martwa natura 4", akryl, Iwona Bis za dyptyk "Słońce zza miejskich opłotków"/ technika własna/, Ewa Partyka za zestaw prac / rysunek piórkiem/.

Komisja Artystyczna WZAP przyznała Nagrodę Specjalną Natalii Wegner za pracę "Tylko przejazdem" / technika mieszana/.

Prezes WZAP Antoni Rut przyznał Nagrodę Specjalną  Krzysztofowi Ryfie za zestaw prac /akryl, olej/

W wystawie udział wzięli: Jerzy Antkowiak, Iwona Bis, Danuta Bober, Joanna Bobrzyk, Paweł Boniecki, Zdzisława Czombik, Szymon Ćwikliński, Hanna Danielak, Elżbieta Drygas- Zielińska, Ewa Gbiorczyk, Gustaw Grelewicz, Izabella Hermanowska, Henryk Kapkowski, Anna Klimaszewska, Anna Kruczkowska, Jerzy Kubacki, Barbara Kubiak -Sobczak, Maria Łbik, Elżbieta Łuczak, Anna Mielniczyk, Urszula Nieborak, Jolanta Niedzielska, Marcin Paprota, Ewa J. Partyka, Jagoda Pawelczak, Elżbieta Ponińska, Lidia Prętka, Antoni Rut, Krzysztof Ryfa, Danuta Rynkowska, Hanna Sińczuk, Andrzej Janusz Stanisławski, Krystyna Smierzchalska, Natalia Wegner, Stanisław Wojcieszak, Czesław Woś, Dorota Wujewska-Bartoszewicz, Małgorzata Zgoła, Andrzej Ziemkowski.

To wyjątkowe spotkanie ze sztuką było też okazją do świętowania 15-lecia istnienia PBG Gallery, 50-lecia pracy twórczej Antoniego Ruta/ prezesa WZAP,/, nie zabrakło też specjalnych podziękowań, m.in. dla Dariusza Kozelana, dokumentującego filmowo historię Galerii. Podczas spotkania piękny mini koncert  zaprezentowała śpiewająca Marzena Kurpisz. Symboliczną lampką szampana uświetniliśmy ten niepowtarzalny wieczór. Dziękujemy i do przyszłego roku!

Organizatorzy: WZAP, Fundacja PBG i PBG Gallery Skalar Office Center. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu Jerzego Nowaka.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.