FB

mobile

PBG Gallery

V Salon Poznański ROBINSONADA, wernisaż 15 maja 2015 godz.18.00

Zapraszamy na uroczysty wernisaż wystawy V SALON POZNAŃSKI ROBINSONADA.Przy okazji piątej jubileuszowej edycji Salonu świętować będziemy jubileusz 25-lecia istnienia Związku Artystów Plastyków Oddziału Poznańskiego/ ZAP OP/ .

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Poznania , Marszałek Wojewodztwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolska Izba Przemysłowo- Handlowa.

pozdrawiają

Organizatorzy

ZAP OP, Fundacja PBG i PBG Gallery

Pomysłodawcą i realiztorem cyklicznego wydarzenia,  jakim  jest Salon Poznański Robinsonada jest prezes Związku Artystów Plastyków -Antoni Rut.Z okazji podwójnego Jubileuszu  - 5. edycji  Salonu  i 25-lecia ZAP Oddziału Poznańskiego gratulujemy i życzymy dalszych ciekawych i twórczych wydarzeń.

V Salon Poznański to wystawa/ konkurs.Niezależne Jury powołane przez organizatorów, w skład którego weszli prof Piotr C. Kowalski, Włodzimierz Mazanka oraz Magdalena Wiśniewska-Karwańska,  zakwalikowało do wystawy prace wszystkich artystów czyli 25 uczestników, autorów wystawy. Nie wszystkie jedank prace zakwalikowano na wystawę. Nagrody i wyróżnienia otrzymali.

Pierwszej nagrody nie przyznano. Przyznano dwie II nagrody:  II Nagroda  Antoni Rut - "Przestrzeń poza przestrzenią" - fotografia; II Nagroda Marceli Derengowski - "Port". akryl na płótnie

Przyznano trzy III Nagrody :  III Nagroda Iwona Bis- "Kościół w Trzęsaczu", technika własna; III Nagroda Paweł Boniecki - "Tłum", technika własna; III Nagroda Wiesława Gryskowska - "Szept", sucha pastel

Przyznano dwa wyróżnienia: Jerzy Kubacki -"Złamany wierzchołek", rysunek piórkiem, Elżbieta Ponińska- "Hortensje" , dyptyk, akryl.

 Gratulujemy!                                                                                                                                                                                                                            

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.