FB

mobile

PBG Gallery

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, tytuł wystawy DYPLOMY 2014, wernisaż 28 lutego 2014, godz. 18.00, Skalar Office Center, ul. Górecka 1

Z wielką satysfakcją gościliśmy  w przestrzeni artystycznej Centrum Biznesowego Skalar wystawę prac studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zatytułowaną DYPLOMY 2014 a prezentujacą prace licencjackie studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa. Współpraca  Uczelni z Fundacją PBG i PBG Gallery w tym projekcie zakończyła się sukcesem. Ze strony Fundacji przekazane zostało podziękowanie dziekanowi Wydziału profesorowi Markowi Owsianowi, który sprawował nad całością projektu opiekę merytoryczną i managerską.

W dniach 24- 28 lutego odbywały się w Skalarze publiczne obrony prac 51 studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa, pokazując dorobek artystyczny młodych artystów, architektów.

Ich  prace są podstawą do uzyskania tytułu licencjata i uprawniają do podjęcia studiów wyższych. Studenci Wzornictwa prezentują projekty wzorów przemysłowych, architekci obiekty architektury oraz projekty związane z architekturą krajobrazu.

Kuratorami  wystaw byli : Grzegorz Nawrot, Magdalena Grenda, Kuba Owsian, Tomasz Piwiński, Piotr Kęska.

W dniu 28 lutego uroczysty wernisaż prezentacji dyplomowych prac licencjackich był wyjątkowym wydarzeniem o charakterze kulturalnym.Odbył się pod Honorowym Patronatem Miasta Poznania i Wielkopolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej. Pozwolił na pokazanie szerszej społeczności Poznania, gronu artystów, architektów, pedagogów a także przedsiębiorców, być może potencjalnych producentów, nowych i z pewnością ciekawych projektów i wzorów w sztuce użytkowej, w architekturze. Prace młodych dyplomantów miały szanse zaistnieć w  znakomitej wystawienniczo przestrzeni Centrum Biznesowego Skalar, były obiektami zainteresowania przybyłych na uroczystość mieszkańcow Poznania, w tym przedstawicieli biznesu.

Swoją obecnością zaszczycili  to wieczorne spotkanie ze sztuką prorektorzy uczelni profesorowie Jacek Adamczak i Jacek Jagielski.  

Liczba przybyłych gości przerosła oczekiwania organizatorów, atmosfera wieczoru i zaciekawienie prezentowanymi pracami było bardzo duże, tak więc goście z przyjemnością rozmawiali z młodymi projektantami, promotorami a ciekawe konwersacje... nie miały końca.

Wystawa, po obronie prac w dniach 24-28 lutego i  finisażu, dostępna była dla gości Skalara do 7 marca.

 Poniżej prezentujemy fotografie dokumentujące obrony prac oraz fotorelację z wernisażu.

 

 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.