FB

mobile

PBG Gallery

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, tytuł wystawy: Akt Drugi, II Wystawa Pracowni Rysunku Anatomicznego, wernisaż 28 października 2014, godz.18.00, Skalar Office Center,finisaż 26 listopada godz. 19.

Fundacja PBG i PBG Gallery, jako Gospodarz wydarzenia, serdecznie zapraszają na wystawę Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.Wystawa zatytyłowana "Akt Drugi "zaprezentuje prace studentów Pracowni Rysunku Anatomicznego. Wraz ze studentami swoje prace pokażą prowadzący: profesor Sławomir Kuszczak i dr Paweł Flieger.Do zobaczenia na wernisażu 28 października o godzinie 18.00 w Skalar Office Center w Poznaniu.   

RYSUNEK

II WYSTAWA PRACOWNI RYSUNKU ANATOMICZNEGO Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pn. AKT DRUGI jest niebywałym gestem Prowadzących Pracownię wobec tworzących w niej studentów.Ponad setka prac rysunkowych odnalazła tu nową przestrzeń, nowe światło i wyraz. Rysunki zaprezentowane są w kilku  przeszklonych salach, z widokiem na panoramę poznańskiego Łazarza.Przegląd  prac, których Autorami są studenci wszystkich lat UAP, którzy przeszli przez Pracownię, także tych najmłodszych roczników, pokazuje jak ogromny jest przekrój kreatywności i talentu w dziedzinie rysunku. Tę wystawę trzeba zobaczyć!

MALARSTWO

Obok studentów swoje prace prezentują pedagodzy UAP i jednocześnie  znakomici artyści, pokazując skromnie i z rozmachem współczesne malarstwo.Zapraszamy!

dr hab. SŁAWOMIR KUSZCZAK prof. ndzw.UAP .Urodzony w 1966 roku w Rawiczu. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu /Malarstwo/ i Akademii Sztuk Pięknychw Lublianie / Grafika/. Dyplom z malarstwa z wyróżnienieniem w pracowni profesora Jana Świtki.Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki.Od 1999 roku związany z Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych, obecnie Uniwersytetem Artystycznym.Od 2003 roku Kierownik Pracowni Rysunku Anatomicznego. Odbył staże dydaktyczne w Hochschule der Kunste w Berlinie  i Hochschule fur Bildende Kunste w Brunszwiku. Aktualnie Szef Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP. Autorskie prace malarskie, rysunkowe i graficzne prezentował na kilkudziesieciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą.

dr PAWEŁ FLIEGER. Urodzony w 1979 roku. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem w 2005 roku w pracowni malarstwa prof. Jana Switki.Od 2005 roku pracuje jako asystent w Pracowni Rysunku Anatomicznego prowadzonej przez prof. Sławomira Kuszczaka. Zajmuje się malarstwem, grafiką i rysunkiem.Autor i uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Współzałożyciel grupy artystycznej Grupa Robocza.  

FINISAŻ WYSTAWY 26 LISTOPADA GODZ.19.00  ZAPRASZAMY!  

Poniżej zdjęcia prac Autorów wystawy oraz zdjęcia z wernisażu 28. października.                                                                                                                  

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.