FB

mobile

PBG Gallery

Tytuł wystawy: Spotkanie ze sztuką, wernisaż 10 marca 2014 godz. 12.00, City Park Galeria Handlowa, ul. Wyspianskiego 26

SPOTKANIE ZE SZTUKĄ – WERNISAŻ 15 MARCA GODZ. 12.00 

Miejsce wydarzenia: CITY PARK Galeria Handlowa, Poznań, ul.Wyspiańskiego 26

Organizatorzy : CITY PARK – Galeria Handlowa, Fundacja PBG, PBG Gallery

 

Galeria Handlowa City Park  jest miejscem bardzo ciekawym architektonicznie. Swoim wyglądem zewnętrznym, w którym zachowany został charakter dawnych koszarów wojskowych  z pewnością przyciąga Poznaniaków, nie tylko mieszkających w tej części miasta       a więc na Grunwaldzie. Surowa czerwona cegła, szkło, proste konstrukcyjnie rozwiązania tworzą razem podobny klimat także w jej wnętrzach. Poznaniacy spotykają się tutaj podczas zakupów, przysiadając w przytulnej restauracji czy przestronnym i gościnnym barze kawowym.

Fundacja PBG i działająca przy niej PBG Gallery z  powodzeniem zaadoptowały nie zagospodarowane dotąd przestrzenie handlowe na przestrzeń stricte-artystyczną. Czy się to udało? – według organizatorów tych działań – tak ; sztuka poczuła się tu dobrze, wpisując się w klimat miejsca. Jak ją przyjęto, czy dostrzeżono? Przekonajmy się sami.

Znany poznański artysta Piotr Gonzaga Myszkowski z Galerii Wielkiej w Poznaniu przy ulicy Garbary, zaproszony do współdziałania,   z entuzjazmem zaaranżował część przestrzeni, pokazując w interesujący sposób swoje malarstwo i grafiki, tworząc klimat pracy twórczej,własnego atelier…

Prace artystek poznańskich i nie tylko, przedstawiające subtelne malarstwo kobiece, wybrane z kolekcji PBG Gallery, można było tutaj oglądać już na tydzień przed planowanym otwarciem wystawy w dniu 15 marca. Nie przypadkowo malarstwo z kolekcji Piotra Myszkowskiego jak i obrazy autorstwa wspomnianych pań  połączył wspólny temat – kobieta – jej piękno, jej ciało, delikatność, nieuchwytny czar. Zapraszamy do obejrzenia prac Małgorzaty Andrzejewskiej, Iwony Bis, Renaty Brzozowskiej, Renaty Domagalskiej, Tamary Łempickiej, Iriny Maguczaji i Izabelli Rybackiej. Obok malarstwa Fundacja PBG I PBG Gallery zaproponowały pokaz dyplomów licencjackich  studentów/ absolwentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Wydziału Architektury i Wzornictwa. Interesujące pomysły i rozwiązania dotyczą architektury, wzorów użytkowych oraz architektury krajobrazu. Dodajmy, że niektóre prace są propozycjami  rewitalizacji  takich miejsc w Poznaniu jak Park Kasprowicza czy Park Moniuszki.

Dla urozmaicenia wydarzenia i przyciągnięcia większej liczby odbiorców wernisaż rozpoczęliśmy sztuką performance. Martyna Wolna, artystka z Gdańska  wystąpiła z pokazem także związanym z tematyką kobiecą. Występ został przyjęty z wielkim aplauzem.

Nasze wydarzenie kulturalne – słowem - Spotkanie ze sztuką - na chwilę ożywiło i zainteresowało gości odwiedzających Galerię Handlową City Parku w sobotnie południe. A naszym zamierzeniem jest, by kolejne  tego typu spotkania przyciągały nie tylko gości Galerii ale i większą liczbę artystów. Cieszyć się będziemy, gdy miejsce odtąd kojarzyć się będzie także ze sztuką. 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.