FB

mobile

PBG Gallery

Tytuł wystawy: "S&M" - Stanisław Gajewski i Marceli Adamczyk,malarstwo i rysunek ; wernisaż 16.04.2015, godz. 18.00

Zapraszamy serdecznie na otwarcie kolejnej w tym roku wystawy w PBG Gallery Skalar Office Center.

Młodzi artyści z Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych - Stanisław Gajewski i Marceli Adamczyk pokażą malarstwo i rysunek na wystawie pt. S&M.

Wernisaż 15 kwietnia o godzinie 18.00

Kurator wystawy - Jakub Malinowski, Katedra Rysunku UAP, VII Pracownia Rysunku.

Stanisław Gajewski urodzony 22 wrześ­nia 1987 roku w Warszawie, gdzie  mieszka i pracuje. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i wystawach indywidualnych, krajowych oraz zagranicznych, ponadto udzielał licznych wywiadów prasowych, radiowych i telewizyjnych nt. problematyki artystycznej i dydaktyki w zakresie sztuk plastycznych. Obecnie doktorant na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Plakatu i Grafiki Wydawniczej Lecha Majewskiego.

Marceli Adamczyk - urodzony  30.04.1993 roku w Warszawie.
Student III roku Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP.
Uczestnik kilku wystaw i ekspozycji, plenerów i spotkań ze sztuką, między innymi, indywidualnej pt. ,,TUSZE'' w murach warszawskiej Akademii.                                                                                                                                                                                                                       W swoich działaniach wizualnych staram się przekazać moje emocje oraz to, jak widzę świat.

 

Dziękujemy i gartulujemy wystawy! Ciekawe wrażenia ze spotkania ze sztuką Marcelego Adamczyka i Stanisława Gajewskiego udokumentowala interesująca wypowiedź kuratora wystawy oraz prezentacje samych  artystów.Wernisaż upłynął w miłej i serdecznej atmosferze.Poczęstunek przygotowała Akademia Umiejętności i Smaku - Kulinarne Przygody w Poznaniu.   

Malarstwo Marcelego i rysunek  Stanisława można będzie oglądać jeszcze do 6 maja. Poniżej fotorelacja z wernisażu.  

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.