FB

mobile

PBG Gallery

Tytuł wystawy:"Chrzest Polski - 1050 Rocznica Chrztu Polski". malarstwo, rysunek, fotografia, wernisaż 22.04.2016, PBG Gallery, Wysogotowo

PBG Gallery przygotowała ciekawą okolicznościową wystawę  związaną z 1050 Rocznicą Chrztu Polski. Jej otwarcie odbyło sie podczas uroczystego spotkania z okazji imienin prezesa zarządu PBG SA Jerzego Wiśniewskiego.

Wystawa z cyklu "Okruchy historii"  co roku jest niezwykłą lekcją historii sztuki, historii  jak i patriotyzmu, zarówno dla pracowników jak i dla wszystkich gości imieninowego wernisażu. Tegoroczną wystawę zatytułowaliśmy Chrzest Polski- 1050 rocznica Chrztu Polski.

Wystawa była interesującą kompozycją, ukazującą, poprzez różnorodne formy sztuki, swoistą wędrówkę chrześcijańskiej Polski od początków państwa polskiego po dzień dzisiejszy. Na początek płaskorzeźba poznańskiego rzeźbiarza Romana Kosmali wykonana na tysiąclecie Chrztu Polski, dalej rysunki Jana Matejki, przedstawiające Mieszka I i Bolesława Chrobrego, to okres od momentu przyjęcia Chrztu w 996 roku  po rozwój chrześcijańskiego państwa, budowę zakonów, kolegiat, tworzenie diecezji przez Bolesława,  dalej przenosimy się do wieku XIX,  pokazując obraz olejny Mariana Zarembskiego z roku 1888, „monachijczyka”,  pt. Przed zasiewem. Obraz przedstawia klęczącą na polu postać ubogiego chłopa, przytulającego dziecko, modlącego się z różańcem w ręku, przed rozpoczęciem siewu. Kolejne prezentacje to polscy święci i błogosławieni na fotografiach i obrazach, poczynając od królowej polskiej, św. Jadwigi, przez księdza Maksymiliana Kolbe, księdza Jerzego Popiełuszkę po świętego Jana Pawła II./  tu dwa obrazy olejne przedstawiające polskiego papieża w wykonaniu artystki, pracownicy Fundacji PBG - Iwony Bis/.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii z imieninowego wernisażu. Wystawę można było oglądać do czerwca. 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.