FB

mobile

PBG Gallery

Tytuł wystawy: Bitwa o Monte Cassino,PBG Gallery, wystawa czynna do końca września

Wspomnienie o wydarzeniach, które miały miejsce 70 lat temu a przyniosły chlubną pamięć o bohaterstwie polskich żołnierzy  na  wzgórzach Monte Cassino, to pamięć na która zasłuzyli bohaterowie tamtych czasów.  Wczesną wiosną w upalne majowe dni 1944 roku to tam właśnie żołnierze 2 Korpusu i 3 Dywizji  Strzelców Karpackich  wspierali alianckie wojska, odcinając dostęp niemieckich okupantów do stolicy Włoch.

Pragniemy zainteresować wszystkich, tu w Wysogotowie,a także wszystkich Panstwa, okolicznościową wystawą przygotowaną z tej okazji.

Co można obejrzeć:

1/Jak walczyli Polacy o Monte Cassino pokazują archiwalne, unikatowe zdjęcia ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen.Sikorskiego w Londynie.

2/Niezwykle wymowne w swojej artystycznej wizji –linoryty artysty typografa Stanisława Gliwy udostępnione zostały przez Fundację Archiwum Helveto-Polonicum we Fryburgu.

3/Powiększone fotokopie interesujących fotomontaży Zygmunta Haara pochodzą z książki Melchiora Wańkowicza "Bitwa o Monte Cassino"Całość splatają cytaty z książki.

ZAPRASZAMY

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.