FB

mobile

PBG Gallery

Tytuł wystawy:"Artysta i wena", wystawa zbiorowa Związku Artystów Plastyków, wernisaż 05.08. 2016, godz. 18.00, PBG Gallery Skalar Office Center

PBG Gallery Skalar Office Center gościło wystawę Artystów  skupionych  w Związku Artystów Plastyków Oddział Poznański, której uroczyste otwarcie miało miejsce w ciepły sierpniowy wieczór. Licznie przybyli goście mogli nasycić się sztuką, posłuchać w tle muzyki w wykonaniu instrumentalnego bandu oraz  kilku piosenek, które zaśpiewała utalentowana wnuczka jednej z artystek.

Ponad sto o prac 37 twórców /obrazy olejne, akrylowe, pastele, ikony, obrazy tkane , fotografia oraz rzeźba / stworzyło interesującą wystawę, którą oglądać będzie można do 31 sierpnia.Wystawa jest dostępna dla odwiedzających, bez uprzedniego umawiania telefonicznego w dniach 22-25 sierpnia w godzinach od 9.00 do 15.00.

Dorobek artystów wynikający z ich zaangażowanie, pracy z pasją, chęci doskonalenia warsztatu i podejmowania nowych wyzwań jest dowodem na to, że wena twórcza jest nieustająca i tego Wszystkim życzymy!  

Autorzy wystawy: Alicja Adamska, Karol Budziński, Hanna Danielak,Marceli Derengowski, Bogusław Doba, Paweł Galiński, Ewa Gbiorczyk, Nina Gąsowska, Andrzej Hamera, Zaneta Jankiewicz, Jerzy Janowski, Beata Kaczmarek, Henryk Kapkowski, Anna Kruczkowska, Andrzej Kończal, Alicja Łuczak, Krystyna Małecka, , Krzysztof Marciniak, Urszula Nieborak, Elzbieta Ponińska, Jadwiga Pomianowska, Piotr Radomski, Magdalena Scieżyńska, Maria Silska, Ewa Stanisławska, Andrzej Stanisławski, Danuta Surdyk, Andrzej Troc, Tina Wieczorek, Barbara Włodarczyk, Stanisław Wojcieszak, Robert Wyskel.

Zaproszeni artyści: Iwona Bis, Zbigniew Bogucki, Josef Chrena, Julia Kaczmarczyk Piotrowska, Anna Klimaszewska, Rozalia Nowak.  

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.