FB

mobile

PBG Gallery

"Tu byłam", Barbara Kamyszek Gieburowska, wernisaż wystawy 13.02.2017, godz. 13.00, PBG Gallery Wysogotowo

Fundacja PBG i PBG Gallery zapraszają na wystawę malarstwa Barbary Kamyszek Gieburowskiej, inaugurujacą w naszej Galerii Rok Artystyczny 2017.Tą wystawą rozpoczynamy także jubileuszowy, 15. rok działalności PBG Gallery. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!   

BARBARA KAMYSZEK GIEBUROWSKA

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu.Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 1972 roku na Wydziale Malarstwa,Grafik i Rzeźby.Pracowała jako asystent w pracowni prof.Olgierda Truszyńskiego.W latach 1975-1983 była specjalistką ds.wystawiennictwa w klubie MPiK a także nauczycielem rysunku i rzeźby w Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu.

Od 1975 roku była stałym konsultantem ds.szkolenia kadry Instruktorskiej w Pałacu Kultury.W latach 1995-2010 zajmowała się aranżacją wnętrz i organizowaniem ekspozycji wystaw plastyków poznańskich w salonie firmowym Kolekcji Mebli Klose w Poznaniu.Jednocześnie aktywnie uczestniczy w plenerach malarskich,konkursach plastycznych w kraju i zagranicą oraz bierze udział w wystawach poplenerowych  i środowiskowych.

 

WYSTAWY INDYWIDUALNE

1974 - Rysunek i rzeźba - Pałac Kultury - Poznań

1976 - Rysunek - Dom Kultury - Kalisz - Piła

1977 - Rysunek - Ostrów Wlkp - Kłodzko

1978 - Malarstwo - Jelenia Góra

1979 - Malarstwo - MPiK Poznań

1982 - Malarstwo - Wiedeń - Instytut Kultury Polskiej

1984 - Malarstwo - Lucerna - Galeria Maja

1988 - Malarstwo - MPiK Poznań   

1990 - Malarstwo - Galeria Seminarium Duchownego -Poznań

2004 - Malarstwo i rysunek - Galeria Giotto - Konin

2009 - Malarstwo i rysunek - Salon Kolekcji Mebli Klose Poznań

2013 - Malarstwo - Katedralna Szkoła Muzyczna Poznań

2015 - Malarstwo - WORD TRADE CENTER - Poznań

2016 - Malarstwo - Galeria KRĄG - Poznań

Otwarcie wystawy miało miły walentynkowy wystrój a nastrój wydarzenia przyniósł przybyłym gościom wiele artystycznych, ciepłych wrażeń. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.