FB

mobile

PBG Gallery

"To, co nie przemija" - wystawa z okazji 35-lecia Stowarzyszenia Plastyków i Fotografików Dedal- finisaż wystawy 13.02.2018 godz. 17.00 PBG Gallery Skalar Office Center

Mieliśmy zaszczyt gościć w PBG Gallery Skalar Office Center dużą wystawę 21 artystów- członków Stowarzyszenia Plastyków i Fotografików DEDAL. Była to wspaniała Jubileuszowa Wystawa zorganizowana przy wspóludziale Fundację PBG I PBG Gallery z okazji 35-lecia istnienia Stowarzyszenia. 

Prezentacja prac/ olej, akryl, pastel, akwarela, rysunek/ obfitowała w różnorodność technik i form plastycznych. Była  pokazem bogatego dorobku artystów, ich talentów, zainteresowań tematycznych. Ta nad wyraz interesująca wystawa przyciągnęła licznie publiczność- artystów związanych z Dedalem, członków honorowych, rodziny, znajomych i przyjaciół. 

Dziękujemy za tak piękny i uroczysty wieczór, wyjątkowe spotkanie ze sztuką, na którym nie zabrakło smacznego jubileuszowego toru a całość uświetnił występ zespołu "Senioritki". 

Życzymy gorąco wszystkim Dedalowcom dalszego "malowania historii" tak zacnego poznańskiego Stowarzyszenia.

Autorzy wystawy: Iwona Bis, Danuta Bober, Hanna Danielak, Lidia Gąsowska, Henryka Jakubowska, Regina Jasiniak, Henryk Kapkowski, Halina Kasprzak, Elżbieta Łuczak, Urszula Nieborak, Krystyna Niedziejko, , Jolanta Niedzielska, Aleksandra Nikodem, ś.p. Eugenia Mróz, Jan Orliński, Marianna Plenzler, Więcesława Poprawska, Krystyna Potyrała, Lidia Prętka, Krystyna Smierzchalska, Grażyna Tadeuszak.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.