FB

mobile

PBG Gallery

Stowarzyszenie Artystów Plastyków i Fotografików DEDAL , Wystawa zbiorowa, tytuł wystawy: "Dedal - nasza twórczość", wernisaż 26.02.2016, godz.19.00, PBG Gallery Skalar Office Center

Zapraszamy serdecznie, 19 lutego,  o godzinie 19.00 na uroczyste otwarcie wystawy artystów Stowarzyszenia Plastyków i Fotografików DEDAL.Stowarzyszenie ma bogate tradycje i działa w Poznaniu od 34 lat. Wernisaż odbędzie się w PBG Gallery Skalar Office Center, Poznań, ul. Górecka 1, 3 p.

Piętnastu artystów pokazuje swoje prace malarskie. Wystawa przyciąga piękną kolorystyką, pogodnymi klimatami, naturalnością i różnorodnością tematyki.Podziwiać można było obrazy przedstawiające  naturę, bogactwo pejzaży,  architekturę miejską  czy też  malarskie abstrakcje. Temu barwnemu  spotkaniu ze sztuką, z udziałem licznie przybyłych gości, towarzyszył występ pana Jerzego -  gitarzysty, poznańskiego barda.

Autorzy Wystawy:  Iwona  Bis,Danuta  Bober,  Hanna  Danielak,  Lidia  Gąsowska,  Henryka  Jakubowska, Regina Jasiniak,  Henryk  Kapkowski,  Halina Kasprzak, Eugenia Mróz, Urszula  Nieborak,  Krystyna  Niedziejko, Jan Orliński,  Marianna Plenzler,  Więcesława Poprawska,  Krystyna Śmierzchalska.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.