FB

mobile

PBG Gallery

"Spotkanie z morzem - zbiorowa wystawa Stowarzyszenia Marynistów Polskich O.Wielkopolski, wernisaż 13.11.2019 godz. 18.00 , PBG Gallery Skalar Office Center

Tym razem PBG Gallery Skalar Office Center gościła wystawę zbiorową artystów skupionych wokół Stowarzyszenia Marynistów Polskich Oddział Wielkopolski pt.Spotkanie z morzem".Tematyka prac bardzo oczywista - piękne i róznorodne w formie i technice obrazy wpisały się znakomicie w nowoczesne wnętrza Galerii w Skalarze. Uroczystość otwarcia wystawy - po raz pierwszy w naszej Galerii- poprowadziła prezes Oddziału Wielkopolskiego - Iwona Urban. Nie do końca oczywistym było natomiast zaproszenie licznie przybyłych widzów do wysłuchania wierszy nawiązujących do tematyki morze,woda,żywioł, wygłoszonych  przez samych autorów Marię Magdalenę Pocgaj oraz Jana Wojciecha Malika.Z wielkim entuzjazmem publiczność odśpiewała też piosenkę pt. "Morze nasze morze". Pięknym akcentem muzycznym był mini koncert na flecie młodego wychowanka poznańskiej Szkoły Muzycznej Michała Szymańskiego.   

Goście podziwiali prace, kosztowali smacznego poczęstunku oraz grzańca, wpisywali sie do Kroniki PBG Gallery. Dziękujemy za pięknie zorganizowany wernisaż.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.