FB

mobile

PBG Gallery

"Słuchanie natury" - wystawa malarstwa Tadeusza Bałakiera, artysty Warmii i Mazur, wernisaż 15.10.2018 godz. 18.00, PBG Gallery w Wysogotowie

Wyjątkowe wyczucie piękna przyrody proponuje w  swoich obrazach artysta Warmii i Mazur TADEUSZ BAŁAKIER. Wystawę zatytułowaną Słuchanie natury oglądać będzie można w PBG Gallery w Wysogotowie od 15 październiak do 17 listopada.

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy 15 października o godz.18.00. Artysta pokaże też film o swojej twórczości.  

Wernisaż był wyjątkowym zachwytem nad pięknem natury. Goście z przyjemnością obejrzeli dobry film, pokazujący przyrodę zakątka Warmii, w którym mieszka i tworzy artysta.Miło było ogldądać go malującego na łonie natury i słuchać opowieści o jego twórczości.A potem pozostały już tylko niekończące się rozmowy o obrazach na wystawie, 

 
Tadeusz Bałakier urodził się w 1958 r. w Sokółce. Dyplom z malarstwa uzyskał na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni prof. Leszka Misiaka. W latach 2006-2008 był członkiem grupy "Zaścianek" z Bartoszem Milewskim i Karolem Wilkiem. W tym okresie brał udział w wystawach organizowanych przez grupę w Krakowie,Lublinie i Wrocławiu. Obecnie mieszka i tworzy w województwie warmińsko-mazurskim. Jak sam twierdzi, odczuwa powinowactwo duchowe i artystyczne z wieloma pejzażystami polskimi okresu Młodej Polski. Bliski jest mu również impresjonizm francuski zachwycający kolorem, światłem i wrażeniowością. Utożsamia się ze słowami Vincenta Van Gogha "Kochajmy przyrodę, bo dzięki niej coraz lepiej rozumiemy sztukę". Na miejsce zamieszkania świadomie wybrał wieś, by mieć bliższy kontakt z naturą i pejzażem, który go inspiruje. Uważa, że aby oddać "duszę miejsca", należy wnikliwie obserwować naturę, otworzyć się na nią i do niej dostroić.
 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.