FB

mobile

PBG Gallery

"Siła współpracy" - wystawa zbiorowa Polskiego Zwiazku Artystów Fotografików, wernisaż 29.04.2019 godz.18. PBG Gallery Skalar Office Center 00 PBG Gallery

PBG Gallery Skalar Office Center gościła w przestrzeniach Centrum Biznesowego Skalar wystawę Polskiego Związku Artystów Fotografików zatytułowaną "Siła Współpracy". Fotografia, rzadko pokazywa w naszej Galerii, zaistniała w bogatej prezentacji 14 artystów fotografików skupionych przy stowarzyszeniu.Ideą przewodnią wystawy było niebanalne pokazanie i zaaranżowanie prac dotyczących tematów związanych z pracą, współpracą, rodziną, ojczyzną, naszą tożsamością, barwami narodowymi, patriotyzmem. Wystawa niezwykle interesująca, bo traktujaca o ważnych zagadnieniach naszego życia społecznego.Układ tematyczny ułatwiał odbiorcy ideę kuratorskiej koncepcji.Pośród autorów wystawy znaleźli się między innymi, tacy fotograficy jak : Antoni Rut, Sławomir Tobis, Stanisław Pręgowski, Zdzisław Orłowski, Marek Lapis czy Wojciech Beszterda.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.