FB

mobile

PBG Gallery

SALON WIELKOPOLSKI 2007

WYSTAWY 2008

Inauguracja nowego roku artystycznego 2008  w PBG Gallery  miała bardzo uroczysty charakter. Otwarcie pierwszej w nowym roku wystawy połączyliśmy z obchodami 5-lecia galerii. Dzięki uprzejmości dyrektora Centrum Kultury Miejskiej w Czarnkowie pana Jana Pertka do naszej galerii została przeniesiona wystawa pokonkursowa prestiżowego, Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego zatytułowana Salon Wielkopolski 2007.

SALON WIELKOPOLSKI 2007


To Ogólnopolski Konkurs Plastyczny organizowany z inicjatywy Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie i Zarządu Krajowego Związku Artystów Plastyków w Pile. W minionym roku  organizowany był po raz szósty i jak zawsze pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wojewody Wielkopolskiego.

Spośród  167 nadesłanych prac Jury składzie: Marcin Berdyszak – prorektor ASP w Poznaniu - przewodniczący, Małgorzata Derwich - Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Wacław Kubski - artysta plastyk - prezes Związku Artystów Plastyków
Jan Pertek – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie  zakwalifikowało na wystawę pokonkursową  67 prac.
Wystawa Salon Wielkopolski 2007 gości w  PBG  z okazji 5-lecia PBG Gallery


To  niezwykle ciekawa  aranżacja  prac 39 twórców z całej Polski
prezentująca 67 dzieł wykonanych w różnorodnych  technikach.

Uroczyste otwarcie odbyło się 23.01.2008 godz.14.00

Wśród wystawianych prac znajdują się prace nagrodzone:
Grand Prix – „Salonu Wielkopolskiego 2007” – Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Arleta Eiben z Szamotuł rzeźba pt.” Dotyk”
Nagroda Starosty powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego - Stanisław Wojcieszak  z Poznania za pracę „Przemijanie”
Nagroda Starosty Pilskiego – Marian Furmaniak z Poznania za prace „Tancerka „ i Niechciane dziecko”
Nagroda Burmistrza Czarnkowa dla Magdaleny Hoffman z Poznania za pracę „Szut Tears Gate”
Nagroda Prezydenta Piły – Jędrzej Stępak  z Baranowa za pracę ”Świątynia”
Nagroda Komendanta Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach – Janusz Argasiński z Piły za pracę pt.”Odchodzę”

Stanisław Pręgowski  z Piły -  "Niedzica - zamek"
Grażyna Rębarz z Czarnkowa -  "Z papierosem"
Jolanta Gierszewska  ze Złotowa - "Kompozycja jesienna "

Na wystawę zakwalifikowane zostały również trzy prace, pracownika naszej firmy,  pani Iwony Bis.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.