FB

mobile

PBG Gallery

Roman Kosmala;tytuł wystawy:Makiety Stadionów: Narodowego, PGE Arena i Stadionu Miejskiego w Poznaniu;wernisaż 11 kwietnia 2013.godz.18.00,Uczelniane Centrum Kultury Politechniki Poznańskiej

W ramach XVI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki - Polifestiwal 2013 Fundacja PBG oraz PBG Gallery zorganizowala w Uczelnianym Centrum Kultury Politechniki wernisaż wystawy makiet stadionow autorstwa Romana Kosmali. Makiety przedstawiają stadiony: Stadion Narodowy, PGE Arena i Stadion Miejski w Poznaniu.To nie tylko dziela sztuki rzeźbiarskiej,artystyczna wizja autora ale  przede wszystkim wierne odtworzenie realistycznych obiektów z zachowaniemm najmniejszych szczegółów.Istotną wartością tych dzieł jest fakt,że są one dedykowane osobom z niepelnosprawnością, niewidomym i słabowidzącym. Makiety wykonane są z brązu, posiadają opisy zawierające najistotniejsze informacje, także w alfabecie Braille'a. Na wernisaż przyjechali wraz z opiekunami wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dal Dzieci Niewidommych w Owińskach. Dla chlopców zainteresowanych sportem i obiektami sportowymi , mozliwość "obejrzenia poprzez dotyk" stadionów z bliska oraz rozmowa z autorem makiet Romanem Kosmalą byly z pewnością ciekawym doświadczeniem. Dziękujemy, że skorzystali z naszego zaproszenia.Gośćmi wernisazu byli także dyrektorzy kontraktu Stadion Narodowy Jerzy Ciechanowski i Jarosław Pijanowski. Inżynier Pijanowski zaciekawił uczestników wernisażu interesującymi informacjami na temat realizacji budowy, ogromu przedsięwziecia, skali i jakości tego nowoczesnego obiektu. Wystawa, która jest częścią projektu Fundacji PBG promującego stadiony wybudowane przez Grupę PBG, dostępna będzie w Centrum Wykladowym Politechniki Poznańskiej do 31 maja. Zapraszamy! 

Wiecej o projekcie Fundacji PBG: http://www.pbg-sa.pl/csr/spolecznosc-lokalna.html

O AUTORZE MAKIET

Roman Kosmala  rzeźbiarz, rysownik, malarz.                                                             .

Urodził się w 1948 roku. Studia: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział

Biologii i Nauk o Ziemi, dyplom, 1972; Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych  

w Poznaniu, Wydział Wychowania Plastycznego, dyplom z wyróżnieniem, 1991,

Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby  Pracownia prof..  Józefa Petruka, dyplom z wyróż-

nieniem, 1993. Artysta wziął udział w ponad 30 wystawach, w kraju i za granicą,

uzyskując znaczące nagrody i wyróżnienia.                                                                          .

 

Ważniejsze realizacje:                                                                                                         .

Pomnik Bojowników o Niepodległość Ojczyzny, Koło. Pomnik upamiętniający

pomordowanych mieszkańców Junikowa, Poznań. Pomnik Jana Pawła II, Poznań,

Tablica upamiętniająca sarkofag Bolesława Chrobrego, Katedra Poznańska, Tablica

Napoleona Bonaparte upamiętniająca pobyt w Poznaniu, Kolegiata, Tablica

Tadeusza Rungego, Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan. Medal Okolicznościowy

Milenium Zjazdu Synodu Gnieźnieńskiego 1000 - 2000. Medal Okolicznościowy

Milenium Męczeńskiej Śmierci św. Wojciecha, Gniezno. Medal upamiętniający

200 lat Mazurka Dąbrowskiego, Poznań. Medal 600-lecia Opalenicy. Realizacje

sakralne  Tuchorza, Wolsztyn, Poznań.                                                                                  .

 

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia:                                                                              .

Grand Prix Salonu Zimowego Rzeźby, Galeria ZAR, Warszawa, 1994. Wyróżnienie

międzynarodowego konkursu Centro Dantesco, Rawenna, 1994. Złoty medal Salonu

Wiosennego Rzeźby, Warszawa, 1997. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki         

w latach 1997-1998. Nagroda Prezydenta Miasta Szczecina, „Ekologium”, wystawa

ogólnopolska,  1998. I nagroda i realizacja w Ogólnopolskim Konkursie na Rzeźbę

Plenerową, Ostrów 2000.                                                                                                       .

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.