FB

mobile

PBG Gallery

"Przestrzenie I" wystawa zbiorowa, prace pedagogów WA PP, UAP i AS w Szczecinie, w ernisaż 28.04.2017, godz. 18.00, PBG Gallery Skalar Office Center

ZAPRASZAMY!Nowy projekt, nowe artystyczne wydarzenie!

PBG Gallery Skalar Office Center gościć będzie artystów- pedagogów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Akademii Sztuki w Szczecinie.

Szanowni Państwo!

W dniu 28.04.2017r.o godzinie  18.00 w PBG Gallery Skalar Office Center  przy ulicy Góreckiej 1 w Poznaniu  odbędzie się otwarcie wystawy pt. PRZESTRZENIE I

Wystawa jest pierwszą z cyklu wystaw pedagogów z Katedry Rysunku Malarstwa Rzeźby i Sztuk Wizualnych Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, zaproszonych pedagogów z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Akademii Sztuki w Szczecinie, skupiających się na relacji pomiędzy dziełami sztuki a otaczającą  je przestrzenią architektoniczną. Obecna wystawa odbędzie się we wnętrzach współczesnych a następne odbędą się w  architekturze poprzemysłowej i zabytkowej. Zbiór doświadczeń wraz z dokumentacją zawarty zostanie w publikacji wydawniczej.

W wystawie udział biorą: Piotr Drozdowicz, Lech Frąckowiak, Klaudia Grygorowicz -Kosakowska,  Paulina Kowalczyk, Andrzej Maciej Łubowski, Arkadiusz Marcinkowski, Piotr Masztalerz,  Tomasz Matusewicz, Grzegorz Nowicki, Władysław Radziwiłłowicz, Ewa  Twarowska Sioda, Katarzyna Słuchocka, Joanna Stefańska, Maciej Leraczyk

Kurator: Andrzej Maciej Łubowski

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.