FB

mobile

PBG Gallery

"Potajemnie umiłowane idee"- wystawa pracy dyplomowej licencjackiej Patrycji Plich z Wydziału Komunikacji Multimedialnej UAP , wernisaż 22.0 6.2016

Zapraszamy do PBG Gallery Skalar Office Center na wystawę, będącą częścią pracy dyplomowej Patrycji Plich. Obrona pracy dyplomowej licencjackiej Patrycji Plich odbędzie się w dniu 21 czerwca o godz. 18.00 w Katedrze Intermediów UAP., po czym zapraszamy do Galerii.  Wystawa  będzie dostępna w naszej Galerii dla zwiedzających w dniach od 22  do 23 czerwca w godzinach od 14.00 do 18. 00. 

OPIS WYSTAWY

Przedmiotem pracy dyplomowej jest auto-narracyjna ścieżka w kontekście własnych działań, odnajdywanie się w tym działaniu, umiejętność znalezienia perspektywy i na ile to możliwe, uchwycenie siebie w „stawaniu się”. Realizacja ta z pozwala na uchwycenie perspektywy całości dążeń, zagadnień i intuicyjnych wyborów podejmowanych na polu działalności twórczej związanej z pojmowaniem znaczenia czasu. Całość zostaje ujęta w formę alternatywnego archiwum doświadczeń, działań, refleksji i myślowych eksperymentów odnoszących się do pojęcia czasu, podejmowanych przez ostatnie dwa i pół roku.

Przedstawienia tego segmentu trwania zawiera w sobie oznaki czasu ujęte w różne formy, a całość zestawionych elementów tworzy przestrzenną mapę procesu ujmując wielokierunkowe zależności pomiędzy poszczególnymi punktami, łącząc się ze sobą wedle idei działania kłącza, które zawiera w sobie odległe

połączenia pomiędzy poszczególnymi faktami. Symbole wirtualnie odnoszą się do siebie na zasadzie dedukcyjnych i intuicyjnych znaczeniowych połączeń, uchwyconych z perspektywy czasu, jaki przeszły —od momentu swej pierwotnej aktualności. Całość przedstawiona zostaje na żywo w formie instalacji przestrzennej oraz w formie książki, która stanowi dokument przebytej drogi. Jest to rodzaj laboratorium czasu — w kompozycji ujęty zostaje przestrzenny układ współrzędnych — model upływu chwil zatrzymany w konkretnej formie, znoszący dotychczasowy porządek. Zagadnienia, role i manipulacje nawarstwiają się,

po czym ponownie podważają i znoszą, ujawniając cały proces oparty na ustanawianiu własnych reguł porządkowania obecnej chwili. Swobodna podróż pomiędzy różnymi odnogami czasu staje się czymś możliwym, nie do końca realnym w normatywnym pojmowaniu rzeczywistości, jednak dostępnym na poziomie postrzegania motywu zmiany, jaka może zajść na stałe w danym umyśle. Obserwacja samego fenomenu planowania, skutek, upływ i pożytkowanie chwil, postrzeganie drogi i siebie z perspektywy mijanych stanów, odnoszenie się do swoich przeszłych i przyszłych istnień w kontekście stanu aktualnego,(rozpoznawanie kierujących, twórczych mechanizmów) i przepowiadanie sobie — ujmowanie całości aktów w przedstawienia. Zwrócenie uwagi na czas pracy, wykorzystanie czasu i marnowanie go, tracenie i odzyskiwanie, a przede wszystkim wynik działań podejmowanych w czasie, jaki zostaje uchwycony i zatrzymany w dziele — tu następuje spełnienie czasu.- Patrycja Plich 

Zdjęcia z otwarcia wystawy: Jarosław Szelest

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.