FB

mobile

PBG Gallery

"Poświaty" - wystawa malarstwa Sylwestra Łachacza, wernisaż 07.09. 2018 godz. 19.00, PBG Gallery Skalar Office Center

Zapraszamy na wystawę malarstwa Sylwestra Łachacza.Najbliższy piatek godz. 19.00. PBG Gallery Skalar Office Center.

SYLWESTER ŁACHACZ

Urodził się 10 grudnia 1955 roku w Poznaniu. W 1982 roku uzyskał Dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu w pracowni prof. Izabelli Gustowskiej i prof. Włodzimierza Dutkowiaka. Artysta zajmuje się malarstwem i rysunkiem.
 
Koncepcja obrazowania, tego - można z cała pewnością powiedzieć - rasowego malarza, nie mieści się w głównym nurcie historycznym malarstwa polskiego, kipiącego metaforami i symbolizmem (nawet kiedy ktoś się temu jawnie przeciwstawia), ani malarstwa które dominuje w Europie w ostatnich latach. Jego istotą nie jest pomysł a pejzaż. Rozumiany jak u Marka Rothko, Franza Kline, czy innych podobnie myślących o przestrzeni artystów amerykańskich. W Polsce podobnie tworzył pejzaże Edmund Łubowski. W przeciwieństwie do standardowo wyciszonych polskich pejzażystów u Łachacza dominuje rozmach, przestrzeń i poczucie swobody.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.