FB

mobile

PBG Gallery

"Portret- przestrzeń metaforyczna", Włodzimierza Mazanka, wernisaż wystawy 24.02.2017, godz. 19.00, PBG Gallery Skalar Office Center

Fundacja PBG I PBG Gallery serdecznie zapraszają do PBG Gallery Skalar Office Center w Poznaniu na pierwszy w 2017 roku wernisaż - wystawy malarstwa Włodzimierza Mazanki. Prezentacja zatytułowana Portret - przestrzeń metaforyczna poprzedzona będzie prelekcją Autora. 

WŁODZIMIERZ MAZANKA 

Urodził się 28 marca 1951 roku w Piaskach. W latach 1965-1970 uczeń Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Franciszka Bartoszka  w Poznaniu.W latach 1971-1976 studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1976 roku w pracowni prof. Tadeusza Brzozowskiego. Jest autorem  licznych wystaw indywidualnych i uczestnikiem  kilkudziesięciu wystawa zbiorowych, w kraju i zagranicą. Jest też laureatem  licznych nagród, między innymi: IV Ogólnopolska Wystawa Konkursu im. J. Spychalskiego ( III nagroda) i Ogólnopolska Wystawa Malarstwa"Aqua Fans Vitae" ( I nagroda)..Zasiadał w gronie  Zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków  OP z siedzibą w Poznaniu.Zajmuje się malarstwem.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.