FB

mobile

PBG Gallery

Pasożyty

15 stycznia 2007 roku o godz. 14.00 w PBG Gallery odbędzie się Inauguracja Roku Artystycznego. Otworzy go wystawa młodej artystki z Krakowa - Magdaleny Burkowicz.

W siedzibie spółki zaprezentowany zostanie cykl grafik i tkanin zatytułowany "Pasożyty". Wystawa będzie czynna do 16 lutego 2007 r. Zapraszamy.

Magdalena Burkowicz - urodzona w Krakowie, dyplom Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego zrealizowała pod kierunkiem profesora Eugeniusza Delekty w 2004 roku. Mieszka i pracuje w Krakowie. Należy do Stowarzyszenia Artystów działających przy Centrum Kultury "Zamek" w Niepołomicach, gdzie wcześniej wielokrotnie wystawiała swoje prace. W PBG Galery przedstawia cykl grafik i tkanin zatytułowany "Pasożyty".

Prace te swoją formą daleko odbiegają od tradycyjnie pojmowanej grafiki, której główną cechą jest multiplikacja. W tym wypadku artystka założyła, iż w opozycji do klasycznych zasad odbijania każda odbitka poprzez kolor i nacisk prasy powinna działać odrębnie mimo powtarzającego się motywu. Całość tworzy nierozerwalny ciąg, pewną sytuację rozciągniętą w czasie, działa na zasadzie "stop klatki".

"Pasożyty" - to twory przynależące równocześnie do świata flory i fauny, których żywicielem staje się jakaś inna materia. Czerpiąc energię z innego organizmu stają się przyczyną jego powolnego obumierania. Sposób ukazania przypomina oglądane pod mikroskopem żywe organizmy. Są one uchwycone w ruchu, w momencie kiedy uwalniają się spod jakiejś skorupy, bądź chcą się dostać pod jej powłokę. Poprzez zdecydowany podział płaszczyzny oraz zróżnicowaną strukturę autorka zyskuje dynamizm kompozycji, który dodatkowo wzmacnia wprowadzając kolor.

Posługując się początkowo techniką linorytu, a następnie tektorytu z wykorzystaniem różnego rodzaju dodatkowych materiałów (sznurka, pomiętego papieru, maku), artystka odnajduje własny sposób wypowiedzi, gdzie matryca staje się źródłem wielu rozwiązań. Prezentując matryce oraz zestaw grafik odsłania poszczególne etapy swojej pracy, w których stopniowo dochodzi do coraz to nowych możliwości. Dodatkiem do tego zestawu grafik są wykonane z papieru półprzestrzenne tkaniny przypominające kokony. Bardziej dosłownie niż grafiki przedstawiają one ingerencję jednego organizmu w drugi, gdzie bierność poddaje się aktywności.

Inspiracją do powstania prac były zaobserwowane i zapamiętane obrazy natury.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.