FB

mobile

PBG Gallery

"Ocean obfitości" - autorska wystawa malarstwa Beaty Pendowskiej, wernisaż 17.11.2017,godz. 18.00, PBG Gallery Skalar Office Center

Serdecznie zapraszamy na jutrzejszy wernisaż wystawy prac Beaty Pendowskiej. Sama Artystka zaprasza  do "Oceanu obfitości" w po części retrospektywnym pokazie  swojego dorobku malarskiego. Zobaczymy jej prace z lat osiemdziesiątych i te najnowsze. Pozdrawiamy -  Fundacja PBG i PBG Gallery.

BEATA PENDOWSKA- Urodzona w Poznaniu. Studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.(1984-85).Studia w PWSSP w latach 1985-91.Dyplom z malarstwa w Pracowni prof. Jerzego Kałuckiego. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, ceramiką, grafiką komputerową. Pracuje przy konserwacji ołtarzy i polichromii ściennych.Fascynuje ją fotografią,taniec.. Zajmuje się renowacją mebli.Prowadzi zajęcia plastyczne i szachowe.

WYSTAWY INDYWIDUALNE9 malarstwo)

2016 - ODK Pod Lipami, 2016- Lagunart&Ducky, 2016 - ODK Dębczak, 2013 - Galeria Centralne oko Cyklonu, 2008- Galeria Garbary 48, Powroty , 2008- Galeria Werbalna Duck- Tak , Ukryte w ogrodzie, 2008 -Galeria A2 Winogrady, Bez zbędnych snów, 2001 Muzeum J.I.Kraszewskiego - Rabarbarowy Suflet, 1994 - Galeria Sztuki Wspólczesnej Profil ,1993 - Galeria Garbary 48, 1993- Międzynarodowe Centrum Sztuki

WYSTAWY ZBIOROWE

2017- wystawa poplenerowa w Kocieniu Starym, Lądzie, Biechowie, 2016-wystawa poplenerowa  w Goraju, Ciążeniu, Biechowie, 2013 - wystawa poplenerowa w Nowej Soli, 2013-Galeria Profil Biennale Malarstwa, 2005- Galeria Werbalna Duck-Tak, Serca Balewskiej, Ogrody Pendowskiej, Drzewa Dulińskiej, Kwiaty Krugiełki, 2001- Paralle Welten Warszawa, Światy równoległe ( z A. Balewską i B. Kowalczyk), 2000- Galeria Garbary 48, Każdy ma swojego Anioła, 1996- Rene Juhler - udział w programie międzynarodowym, 1996- Galeria Sztuki Wspólczesnej Profil, 1995 - Galeria Miejska BWA,  Młode Malarstwo Poznania, 1994- wystawa poplenerowa Zdbice, 1993- ZPAP, Piła,1991 - Galeria PRomKlub pod Bankiem -Poznań, 1988-Galeria Wielka19 , Poznań - Wystawa Fotograficzna Studentów

PUBLIKACJE

2006 - Audycja w Radio Merkury Poznań,  2001 - Artykuł w Arteonie, pt.Blaski, ss. 18-19, 1994 - Artykuł w Gazecie Poznańskiej O wystawie w Galerii Profil Senior i debiutantki, 1990 - Debiut poetycki - Czas Kultury nr 20, ss. 62-63

Obrazy artystki znajdują się w zbiorach kolekcji prywatnych w kraju i zagranicą, m.in. w Danii, Francji, Holandii, Niemczech i USA.Zaistniały także w filmie A. Zuławskiego pt. Wierność.

 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.