FB

mobile

PBG Gallery

NOC MUZEÓW - PBG Gallery Skalar Office Center- cztery wystawy i filmy o artystach od 20.00 do 01.00

Po raz pierwszy PBG Gallery Skalar Office Center zgłoszona została do, znanej już od lat, we wszystkich większych miastach Polski, także w Poznaniu  - NOCY MUZEÓW.

Nasza PBG Gallery Skalar Office Center będzie mogła nie tylko zachwycić gości znakomitą nowoczesną przestrzenią wystawienniczą, ale pokazać  kilku ciekawych artystów i ich twórczość.Będzie można obejrzeć 4 wystawy/ prezentacje:

Mariusza Szymańskiego - malarstwo wystawa pt. Dokąd?

Iwony Bis- malarstwo wystawa pt. Obiekty malarskie

Małgorzaty Ciernioch - malarstwo wystawa pt. Nieustające piękno

Romana Kosmali - makiety stadionów PGE Narodowy, PGE Arena i Inea Poznań  oraz filmy o artyście.

Zaprezentujemy tez film Wiesława Bobera nt. powstania filmu Twój Vincent. 

 

Gorąco zapraszamy!!! SOBOTNIA NOC 19 MAJA! OD godz. 20.00 do 01.00!

pozdrawiamy Iwona Bis i Lidia Prętka

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.