FB

mobile

PBG Gallery

NOC MUZEÓW 2019 - Fashionight- pokazy mody sześciu młodych projektantów WSUS oraz wystawa malarstwa Krzysztofa Swaryczewskiego pt. Snów kilka, PBG Gallery Skalar Office Center

Po raz drugi PBG Gallery Skalar Office Center została uczestnikiem ogólnopolskiej NOCY MUZEÓW. Jako galeria właczyliśmy się w to niezwykłe  wydarzenie kulturalne z dużym rozmachem.Dzięki współpracy z Wydziałem Artystycznym Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu powstał projekt, wspierający i promujący młodych projektantów, absolwentów tej uczelni. Na NOC MUZEÓW zaproponowaliśmy FASIONIGHT  czyli pokazy mody z sześciu kolekcji młodych autorów: Agnieszki Rogozińskiej, Anny Dziakowicz, Julka Rusina, Honoraty Habet, Klaudii Zielińskiej i Ewy Bednarskiej.Pokazy zaczęły się o godz. 20.00. Tej nocy tłumnie przybyli goście, którzy mieli wyjątkową i niepowtarzalną możliwość obejrzeć na żywo prezentacje tych profesjonalnych kolekcji. Całość uswietnił mini koncert na wiolonczeli elektrycznej. Było moc wrażeń, nie tylko estetycznych...Moda to sztuka, projektanci to artyści...Dziękujemy!

 

Fasionight poprzedził wernisaż wystawy malarstwa Krzysztofa SWARYCZEWSKIEGO. Już o godz. 18.30 schodzili sie do Galerii goście nie tylko z Poznania ale i z Wielkopolski. Artysta pochodzi z Gorzowa Wlkp.za nim podążyło więc w tę noc,  grono miłośników jego sztuki. Jak sam przyznał, nie miał do tej pory okazji prezentowania swoich prac w tak pięknych i obszernych przestrzeniach.Malarstwo zachwyciło wielu. Wielkoformatowe dzieła malarza to swoista zabawa portretowania człowieka i otaczającej nas rzeczywistości. Oryginalne i wymowne prace widzowie oglądali z dużym zaciekawieniem.A ponieważ wystawa zatytułowana była "Snów kilka" , nie zabrakło efektów specjalnych  w postaci magicznej mgiełki wodnej oraz muzyki gitarowej na żywo, podkreślającej jeszcze atmosferę tej magicznej nocy.    

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.