FB

mobile

PBG Gallery

"Na siedząco"- wystawa malarstwa Mateusza Pietrowskiego , 18.01.2019 godz. 18.00, PBG Gallery Skalar Office Center, Poznań

Fundacja PBG i PBG Gallery serdecznie zapraszają w imieniu artysty Mateusza Pietrowskiego na wystawę jego malarstwa zatytułowaną " Na siedząco". 

Artysta jest absolwentem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, ukończył wydział Edukacji Artystycznej, Wydział Malarstwa i Rysunku,  aktualnie doktorant UAP, asystent w jednej z pracowni tejże uczelni.

MATEUSZ PIETROWSKI malarz, zajmuje się również rysunkiem, fotografią oraz warsztatami twórczymi.Urodzony w 1990 roku w mieście, które w swym herbie zawiera paletę Mondriana. Dorastał na wyspie, z której wszędzie było blisko – zerówka za rogiem, szkoła za rzeką, a boisko za płotem.

W latach 2010–2015 studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu:
2010–2013 studia I stopnia, Wydział Edukacji Artystycznej, wybrane specjalności Pedagogika sztuki oraz Artystyczna w zakresie Malarstwa;
2013 dyplom licencjacki z malarstwa część praktyczna w pracowni prof. G. Ratajczyka oraz część teoretyczna pod kierunkiem dr. J. Żmidzińskiego;
2013–2015 studia II stopnia, Wydział Malarstwa (obecnie Wydział Malarstwa i Rysunku);
2015 dyplom magisterski z malarstwa część praktyczna w pracowni prof. G. Ratajczyka oraz część teoretyczna pod kierunkiem dr hab. R. Rogozińskiej.
Od 2015 roku pracuje jako asystent w XIII Pracowni Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rysunku UAP.

Pole zainteresowań:malarstwo i słodycze

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:
asystent w XIII Pracowni Malarstwa na Wydziale MiR

Inne działalności pozauczelniane:
od 2013 roku współpracuje z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu;
od 2014 roku współtworzy Młody Uniwersytet Artystyczny;
od 2014 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Artystyczno-Edukacyjnym Magazyn;

od 2015 roku członek Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA.Maluje, prowadzi warsztaty twórcze, wystawia swoje prace w kraju i zagranicą. 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.