FB

mobile

PBG Gallery

Marcin Nowakowski;tytuł wystawy: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919,wernisaż 15 listopada 20 13, godz. 12.00

Zapraszamy w piątek o godzinie 12.00 do holu w budynku A, gdzie zaprezentujemy interesującą wystawę na temat Powstania Wielkopolskiego.Jej autorem jest młody pasjonat pamiątek zwiazanych z historią i pamięcią o Powstaniu.Nazywa się Marcin Nowakowski i z przyjemnością pokaże nam własną, ciekawą  kolekcję, upamiętniaiącą Powstanie Wielkopolskie na medalach, znaczkach okolicznościowych, w prasie i w filatelistyce.

Zainteresowanie wystawą było bardzo duże, prezentowane eksponaty i zbiory można ogladac u nas w Galerii do końca listopada. Zapraszamy!

 

Nazywam się Marcin Nowakowski. Urodzony w Toruniu 26.02.1985r.  Po ukończeniu nauki  w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu w roku 2004 uzyskałem tytuł technik handlowiec. W roku 2008 zakończyłem naukę w Wielkopolskim Centrum Edukacji Medycznej - kierunek opiekun medyczny. Moi przodkowie brali udział w Powstaniu  Wielkopolskim. Napisałem książkę o moim pradziadku  Janie Skrzypczaku, w ktorej umiesciłę  jego biografię, rodzinne drzewo genealogiczne, przebieg służby wojskowej, pracy zawodowej, opisałem hobby oraz zamieściłem informacje o przyznanych  mu medalach  i orderach.Organizuję i prowadzę wystawy dla uczczenia pamięci mojego przodka, pamięci o Powstaniu Wielkopolskim oraz edukacji, szczególnie młodzieży na  temat historii Wielkopolski. Piszę kolejną książkę na temat  Powstanie Wielkopolskie w filatelistyce powojennej.

 Moje wystawy pokazują Powstanie Wielkopolskie upamiętnione na medalach i znaczkach okolicznościowych wydawanych z okazji rocznic Powstania. Prezentuję także ciekawe artykuły prasowe na temat historii Powstania pochodzące z pism takich jak na przykład „Światowid”, „Polonia”, „Tygodnik Ilustrowany”. Udostępniam także ciekawą kolekcję filatelistyczną –zbiór kart pocztowych, znaczków, stempli i kopert.  

 

Dotychczasowe prezentacje moich zbiorów:

- 02 m    - 02 marca 2013 Duszniki Wielkopolskie - Izba Regionalna w Towarzystwie Miłośników Ziemi Dusznickiej, ekspozycja stała

- 25 kwietnia 2013 - Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych ul. St. Wyspiańskiego 27, Poznań wystawa jednodniowa.

- 14 - 20 czerwca 2013 -  Wojskowa Komisja Uzupełnień,  ul. Rolna 51, Poznań,

- 24 września - 17 października 2013 - Zespół Szkół Zawodowych nr 6 ul. Działyńskich 4/5, Poznań 

- 23 października – 11 listopada 2013 - Zespół Szkół Handlowych ul. Śniadeckich 54/58, Poznań

- 15 listopada - 30 listopada 2013 – PBG Gallery, Wysogotowo k. Poznania, Skórzewska 35

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.