FB

mobile

PBG Gallery

Małgorzata Wiśniewska i Amadeusz Robaszkiewicz, tytuł wystawy: Pięknie ale nieprofesjonalnie,wernisaż 15 grudnia 2014, godz. 12.00, PBG Gallery

Fundacja PBG i PBG Gallery zapraszają  na wystawę w klimacie nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Grudniowe spotkanie ze sztuką z pewnością przyniesie Państwu wiele ciepłych wrażeń i odczuć. Fotografie, akwarele, pastele, ukazujące często nieuchwytne, a na pewno przemijające piękno natury, zaprezentują artyści z zamiłowania - Małgorzata Wiśniewska i Amadeusz Robaszkiewicz. Zapraszamy!

 

Amadeusz Robaszkiewicz  urodził się 19.08.1995 roku w Poznaniu.Mieszka i maluje w Polsce i Finlandii, inspirując się ludźmi, naturą oraz kulturą tych dwóch różnych od siebie krajów.W swych naturalistycznych pracach posługuje się techniką suchej pasteli, ale nie stroni też od lekkości akwareli, ołówka czy piórka, malując à la prima – swobodną plamą czy kreską. Edukację w kierunku malarstwa i rzeźby rozpoczął terminując w polskiej pracowni rzeźbiarki Grażyny Szymały i fińskiej pracowni Mariusza Robaszkiewicza. Zamierza studiować malarstwo na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu lub École des Beaux Arts w Paryżu.Dziś, na początkowym etapie swej twórczości preferuje malować życie lub co życiem czasem bywa – ludzi, naturę w dynamicznym ruchu, ale też spojrzeniu, w zadumie chwili.

Prace Amadeusza znalazły już uznanie pierwszych kolekcjonerów w Polsce i za granicą (Finlandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Australia, Stany Zjednoczone). Będzie to pierwsza w Polsce, po helsińskiej, prezentacja prac Amadeusza Robaszkiewicza.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.