FB

mobile

PBG Gallery

Magdalena Szmigiel-Taube - Na lato

„…nie da się przecież wszystkiego traktować zbyt poważnie.”

Od 17. lipca 2008 PBG Gallery prezentuje kolejne prace Magdaleny Szmigiel-Taube. Malarstwo niewielkich formatów i kontrastujących zestawień barwnych jest subtelną wypowiedzią artystki stworzoną na potrzebę chwilowego impulsu. Prace są oderwaniem od tego, czego wymaga od nas codzienność, a więc przede wszystkim rutyny. Dlatego myślę, że warto je zobaczyć, gdyż mogą być dobrym lekarstwem na szarość zwykłego dnia.

Magdalena Szmigiel-Taube jest  młodą artystką, absolwentką poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych,  wydziałów: Edukacji Artystycznej oraz Malarstwa.Ma na swoim koncie wiele  ciekawych wystaw i prezentacji organizowanych w poznańskich galeriach oraz wiele działań w zakresie szeroko pojętej edukacji artystycznej.
W swoich pracach przedstawia to co czuje i to, jak odbiera najsubtelniejsze i najbardziej subiektywne wrażenia i bodźce otaczającego świata.Lubi kolory i jest odważna w ich stosowaniu, choć nanosi je na płótno w bardzo delikatny sposób. To już druga wystawa Magdy w naszej galerii, pierwsza miała miejsce we wrześniu 2006 roku, zatytułowana była Instalacja i  zrobiła ogromne wrażenie na zaproszonych.
Wierzę, że i tym razem spodoba się Wam ta lekka, kolorowa  i abstrakcyjna prezentacja malarska autorki!

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.