FB

mobile

PBG Gallery

"Kolorowy błękit nieba"Sylwia Taciak, ikony i pejzaże, wernisaż 13.01.2018, godz. 12.00, PBG Gallery Skalar Office Center

Zapraszamy w Nowym Roku Artystycznym PBG Gallery w Skalar Office Center na wernisaż  wystawy uzdolnionej młodej artystki Sylwii Taciak. Spełnia się ona, malując interesujące ikony. Na wystawie, którą zatytułowała "Kolorowy błękit nieba" pokaże także pejzaże miejskie.

Ma 37 lat, talent malarski i zespół Downa. Malując, odpoczywa - jak mówi. Maluje w pracowni w Rogalinku. Uczęszcza na warsztaty w Konarzewie. Jej menadżerką jest Aleksandra Michalska- kurator wystawy. Wystawa będzie otwarta do 13 lutego.

Zaraz po uroczystym otwarciu wystawy artystki Sylwii zaprosimy Państwa na wystawę Włodzimierza Trawińskiego w salach obok, aby powitać wszystkich przybyłych gości, jeszcze w świątecznej atmosferze, na tradycyjnym Opłatku dla Artystów. Jak co roku będą niespodzianki także niespodzianka artystyczna - prezentacja artysty Wiesława Bobera na temat filmu pt." Ja, Vincent".

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.